Jacob Wiegers Schippers (1862-1900) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school in Rheeze.


Jacob Wiegers Schippers is geboren op 22 december 1862 geboren te Tjalleberd als zoon van Wieger Jacobs Schippers en Jentje Egberts Krikke. Hij trouwde op 26 juli 1890 te Leeuwarden met Carolina Elisabetha Schrijver.

In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 30 november 1888 werd meester Schippers uit Zwolle benoemd tot het nieuwe hoofd van de school in Rheeze. Hij trad op 15 januari 1889 in functie op een jaarwedde van 725 gulden per jaar. Eind 1890 werd hij echter al benoemd tot hoofdonderwijzer te Jubbega-Schurega bij Heerenveen.

Meester Schippers overleed op 9 april 1900 te Ooststellingwerf.