Jacobus Pieter Koppelle (1847-1927) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Slagharen.


Jacobus Pieter Koppelle is geboren op 28 februari 1847 te Middelburg, als zoon van Hendrik Koppelle en Dirkje Marijnis. Hij is op 12 april 1873 te Wolphaartsdijk getrouwd met Suzanna van de Linde.

Koppelle stond als hulponderwijzer in Heerde toen hij in 1872 solliciteerde naar de functie van hoofdonderwijzer in Slagharen. Hij nam zijn benoeming aan, nadat de raad op zijn verzoek het traktement met 50 gulden per jaar had verhoogd. Op 30 december van dat jaar werd zijn verzoek om een woning voor hem te bouwen, met het oog op de financiële toestand der gemeente, afgewezen.

In 1879 gaf hij nog les te Slagharen, maar in de zomer werd hij benoemd als hoofdonderwijzer aan de school in Annerveenschekanaal, gem. Anlo. Hij overleed op 14 augustus 1927, waarna hij werd begraven op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg in Ommen. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 19 augustus 1927 meldde men:

“In allen eenvoud is op de begraafplaats te Ommen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer J.P. Koppele, indertijd een zéér gezien onderwijzer. Achtereenvolgens hoofd der school te Slagharen, Annerveensch-kanaal en Kiel-Windeweer, sleet hij zijn laatste levensjaren in Overijssel, eerst te Hengelo en vervolgens te Zwolle, doch wenschte ter ruste gelegd te worden te Ommen, omdat zijn echtgenoote en twee dochters naar dit plaats weldra gaan verhuizen”.