Jan Jeuring (1847-1935) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Collendoorn.


Jan Jeuring is geboren op 10 oktober 1847 te Exloo, als zoon van Hendrik Jeuring en Lammechien Zylman.

Vanaf oktober 1872 was Jeuring hoofdonderwijzer te Collendoorn. Daarvoor was hij als zodanig werkzaam te Een (gem. Norg). Daar had hij drie en een half jaar aan de school gestaan. Hij verliet Collendoorn nadat hij in februari 1874 was benoemd tot hulponderwijzer te Nieuw-Buinen. Drie jaar later zou hij trouwen met Aaltje Keizer. Het huwelijk werd voltrokken op 12 mei 1877 te Borger. In 1908 nam de hoofdonderwijzer ontslag na dertig jaar onderwijs te hebben gegeven aan de openbare lagere school te Valthe (gem. Odoorn). Meester Jeuring overleed op 5 december 1935 te Schoonoord.