Jan Lankhorst () was een onderwijzer die tijdelijk les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Oud-Lutten.


Jan Lankhorst heeft van 23 november 1835 tot en met 3 augustus 1836 als provisioneel waarnemer onderwijs gegeven aan de lagere school in Oud-Lutten. Hij was een van de sollicitanten naar de functie, maar zou zich uiteindelijk terug trekken uit de procedure. Zodoende werd een andere sollicitant, Hermannus Lenters, benoemd en zijn opvolger vanaf 12 december 1836.