Jan Olsman (1847-1925) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Ane.


Jan Olsman is geboren op 13 november 1847 te Gramsbergen, als zoon van schoolonderwijzer Gerrit Jan Olsman en Johanna Koenderink. Hij trouwde op 6 juni 1874 te Hellendoorn met Frederika van Buren.

Op 3 juni 1872 werd het vergelijkend examen gehouden voor de hoofdonderwijzerspost te Ane. Jan Olsman was een van de vier kandidaten en werd benoemd. Begin 1874 verhoogde de gemeenteraad van zijn traktement met 75 gulden per jaar. Meester Olsman bedankte eind 1879 voor zijn benoeming tot hoofdonderwijzer te Elen en Rhaan, gem. Hellendoorn. Vervolgens werd hij eind 1883 benoemd tot hoofdonderwijzer te Ankum bij Dalfsen. Die benoeming nam hij wel aan en daarmee vertrok hij uit Ane.

Meester Olsman overleed op 9 mei 1925 te Hellendoorn.