Oebele Gerbens Veenstra (1846-1911) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te stad Hardenberg.


Oebele was geboren op 18 maart 1846 in het Friese Nijeholtwolde, als zoon van Gerben Oebeles Veenstra en Klaasje Roelofs Zeldenrust. Hij was eerst hulponderwijzer te Wolvega, Oldeberkoop en Witmarsum. Hij trouwde in 1872 te Wonseradeel met Anke Scheltes Bartstra. In 1873 werd Oebele benoemd tot hoofdonderwijzer te stad Hardenberg. Hij begon zijn werkzaamheden op 17 maart en gaf de kinderen les tot 1875. De gemeenteraad van Hardenberg verleende hem op 30 april van dat jaar op zijn verzoek met ingang van 1 juni eervol ontslag vanwege zijn benoeming tot hoofdonderwijzer te Hellendoorn. Oebele overleed op 64-jarige leeftijd, op 22 januari 1911 te Leeuwarden.