Philippus Johannes Harmsen (1802-1848) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de lagere school te Gramsbergen.


Philippus Johannes Harmsen is geboren op 1 mei 1802 te Didam, als zoon van Martinus Harmsen en Margaretha Teunissen. Hij trouwde op 28 mei 1830 te Gramsbergen met Frederieka Pietronella Dambrink en na haar overlijden hertrouwde hij op 28 januari 1846 te Gramsbergen met Aleida Henrica Grevenstein.

Uit een huwelijksbijlage blijkt dat Harmsen te kampen had met een ‘verlamming aan het rechterbeen’, ten gevolge waarvan hij van militaire dienstplicht was vrijgesteld.

Harmsen was in 1822 onderwijzer te Brummen, toen hij werd benoemd tot schoolonderwijzer te Gramsbergen. Daar bleef hij tot zijn overlijden op 30 april 1848.