Roelof Hakstege (1851-1918) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Radewijk.


Roelof Hakstege is geboren op 13 december 1851 te Bredevoort, als zoon van Wessel Hakstege en Hendrika Villekes. Hij was getrouwd met Cornelia Kappers.

In 1880 had hij zijn hoofdakte behaald toen hij hulponderwijzer was te Angerlo. Kort erna vertrok hij naar Radewijk waar hij de post van hoofdonderwijzer vanaf 1 juli 1880 invulde. Hakstege stond aan het roer toen de gemeenteraad van Ambt Hardenberg op 27 april 1881 besloot tot de bouw van een compleet nieuwe school. Het ‘oude’, in 1833 gebouwde, schooltje aan de huidige Stobbenhaarweg was te klein en te slecht. De nieuwe school, met onderwijzerswoning werd gebouwd aan de Radewijkerweg op een perceel dat was aangekocht van Jan Broekroelofs. Op 24 januari 1882 was de bouw aanbesteed naar een ontwerp van de Zwolsche architectenbroers W. en F.C. Koch. De schoolbouw werd aangenomen door de firma J. Emmink uit Meppel voor een bedrag van f. 9.944,-

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 12 juli 1884 lezen we:“Radewijk, 10 juli. Onze hoofdonderwijzer, de heer R. Hakstege, is in gelijke betrekking benoemd te Stroe, gem. Barneveld. Voor Radewijk is dat een minder aangenaam bericht, te meer omdat het in den tegenwoordigen tijd moeielijk is in de min gunstig gelegen plaatsen onderwijzers te bekomen”. Hakstege diende daarop zijn ontslag in bij het gemeentebestuur, maar die wilde hem niet laten gaan. Zijn tractement werd verhoogd, waanra Hakstege besloot de benoeming niet te accepteren en nog even in Radewijk bleef tot hij eind 1885 werd benoemd tot hoofd der school te Yzerloo onder Aalten en deze keer nam hij de benoeming wel aan. Hij vertrok op 1 maart 1886 naar de gemeente Aalten en daar vierde hij in 1911 dat hij 25 jaar die betrekking vervulde. Het jaar erop herdacht hij het feit dat hij 40 jaar onderwijzer was. In 1914 verzocht en kreeg hij eervol ontslag, omdat hij om gezondheidsredenen het onderwijs moest verlaten. Meester Hakstege overleed op 15 augustus 1918 en ligt begraven in Aalten.