Roelof Hurink (1805-1845) was een schoolmeester die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Anevelde.


Roelof Hurink is geboren op 23 december 1805 te Anevelde, als zoon van Jan Hurink en Aaltjen Hesselink. Hij trouwde op 24 juni 1836 te Gramsbergen met Judechien Loshaar.

Op 9 april 1832 werd Hurink aangesteld als schoolmeester te Anevelde. Hij had die school echter al vanaf begin januari 1828 provisioneel waargenomen, als opvolger van Gerrit Jan Meilink. Op 29 april 1835 werd hij geĂ«xamineerd als ondermeester en bevorderd naar de derde rang. Bij koninklijk besluit van 28 maart 1839 werden de scholen van Ane en Anevelde verenigd en werd Roelof Hurink benoemd als de onderwijzer in de gefuseerde school.

Meester Hurink overleed op 28 juni 1845 te Ane.