Rudolf Evert Luimes (-1942) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Brucht.


Rudolf Evert Luimes is geboren in 1868 te Dinxperlo en was een zoon van Jan Luimes en Grada Hermina jansen. Hij trouwde op 6 mei 1898 te Lochem met Geertruida Johanna Hendrika van de Riet. Na haar overlijden hertrouwde hij op 23 juli 1919 te Apeldoorn met Gijsberta Maria Nijbakker.

In de raadsvergadering van Ambt Hardenberg van 6 juni 1898 werd Luimes, op dat moment onderwijzer te Dordrecht, benoemd tot hoofdonderwijzer te Brucht.

In ‘De Vechtstreek’ van 27 december 1930 lezen we:
“Brucht. De heer R.E. Luimes, hoofd der openbare school te Brucht, heeft als zodanig ontslag aangevraagd tegen 1 mei 1931. Nog voor het bereiken van den 65-jarigen leeftijd heeft de heer Luimes zijn functie als onderwijzer moeten neerleggen, een besluit dat hem persoonlijk zwaar zal zijn gevallen en dat met groot leedwezen zal worden vernomen niet alleen in de omgeving, waarin hij als onderwijzer en uit anderen hoofde zo zeer gewaardeerd wordt, maar ook daarbuiten. Naar wij vernemen gaat de heer Luimes zich na het neerleggen van zijn betrekking te Apeldoorn metterwoon vestigen”.

Meester Luimes overleed op 29 september 1942. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 5 oktober 1942 staat:
“In den ouderdom van 74 jaar overleed te Apeldoorn, alwaar hij ruim 10 jaar van zijn pensioen mocht genieten, de heer R.E. Luimes, oud-hoofd der O.L. school te Brucht. Bijnana 30 jaren gaf hij hier zijn beste krachten aan het onderwijs. Hij nam ook in het openbare leven alhier een vooraanstaande plaats in. Zaterdag is hij te Apeldoorn ter aarde besteld”.