Willem Johannes Dorgelo (1856-1935) was een hoofdonderwijzer die les heeft gegeven aan de openbare lagere school te Heemse.


Willem Johannes Dorgelo en Jansje Vrielink

Willem Johannes Dorgelo is geboren op 5 januari 1856 in Heemse, als zoon van Gerrit Jan Hermen Dorgelo en Hendrika Stoeten. Hij trouwde op 15 augutsus 1907 te Tiel met Jansje Vrielink. Zij was daar onderwijzeres.

Willem Johannes was de vierde generatie Dorgelo die aan het hoofd van de school in Heemse stond. De gemeenteraad van Ambt Hardenberg benoemde hem op 10 januari 1891. Hij was op dat moment nog hoofd van de school in Baalder. Hij volgde zijn vader Gerrit Jan Hermen op, die vanwege hoge leeftijd ontslag had gevraagd.

In het Salland’s Volksblad van 21 februari 1921 werd aangekondigd dat meester Dorgelo zijn ontslag had aangevraagd:
“Heemse. Gelijk we voor eenige weken mededeelden, heeft de heer Dorgelo, hoofd der openbare school, tegen april ontslag gevraagd. Opmerkelijk is wel dat sinds 150 jaren een lid der familie Dorgelo hoof der school te Heemse was. De nu aftredende van 1891-1921, zijn vader van 1846-1891, zijn grootvader van 1816-1846 en zijn overgrootvader van 1770-1816”.

Willem Johannes Dorgelo overleed op 25 mei 1935 in Heemse.