Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Ane

Op de vroegste kadastrale kaart van Ane, anno 1832, zien we dat het schooltje aan de Anerveenseweg gelegen was.

Het schooltje te Ane, op kadastraal minuutplan 1832.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 1839 werd de school van Ane samengevoegd met die van Anevelde. Om alle kinderen te kunnen huisvesten, werd in Ane nieuwbouw gepleegd. De bouw van de nieuwe school, geschikt voor 87 leerlingen, werd op 19 november 1839 aanbesteed ten huize van kastelein Grimmelius in Gramsbergen. Eind 1840 was de nieuwbouw al lang klaar, maar kon het nog niet in gebruik genomen worden doordat het binnen nog veel te vochtig was.

Begin 1841 werd de oude school afgebroken. De verkoop voor afbraak gebeurde bij veiling onder auspiciƫn van notaris Willem Swam uit Gramsbergen. In zijn archief is de akte van verkoop bewaard gebleven onder nr. 973, d.d. 5 maart 1841 (scans 5 e.v.).

Op 5 februari 1886 werd de bouw van een nieuwe school aanbesteed door het gemeentebestuur naar een ontwerp van architect H.E. Hoegsma te Hoogeveen. Het oude schoolgebouw op sectie F-1755 werd in 1887 verkocht aan landbouwer J. Timmermans aldaar. Onderhands werd hem ook de ondergrond verkocht.

De openbare lagere school werd per 1 november 1923 opgeheven.