Geschiedenis van de openbare lagere school in de buurtschap Anevelde

Bij koninklijk besluit van 28 maart 1839 werd de school te Anevelde samengevoegd met die van Ane, waarna de kinderen in Ane naar school moesten.