Geschiedenis van de openbare lagere scholen in de buurtschap Baalder

School gebouwd in 1823/1824. Afmetingen: lengte 7.04 el, breedte 5.25 en hoogte 3.03.

School stond in 1859 op perceel C-725.

Op 28 november 1867 vond de aanbesteding plaats voor de bouw van drie nieuwe scholen, te Heemse, Lutten en Baalder. A.J. Woltersom uit Coevorden werd de bouw gegund van de school in Baalder voor f. 3.490. Bij de officiĆ«le inwijding van de nieuwe school hield hoofdonderwijzer Wandscheer een openingsrede. Die speech is bewaard gebleven. 

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 11 maart 1889 lezen we: “Van de meer dan 40 kinderen die de school te Baalder onder Arnbt-Hardenberg bezoeken, waren gisteren slechts twee aanwezig en de overigen wegens mazelen afwezig. Op last van den burgemeester is voorloopig de school gesloten.”

De Vechtstreek, d.d. 28 mei 1938:
“De openbare scholen. Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring verleend aan de besluiten van den raad dezer gemeente Ambt Hardenberg waarbij verklaard is dat de instandhouding van de openbare lagere scholen te Slagharen, Radewijk en Ebbenbroek in deze gemeente gevorderd wordt ingevolge art. 19 der Lager Onderwijswet 1920. Deze scholen blijven dus bestaan. Het raadsbesluit van dezelfde strekking ten aanzien van de openbare lagere school te Baalder is niet door G.S. goedgekeurd. Deze school zal dus moeten worden opgeheven”.

De Vechtstreek, d.d. 3 december 1938:
“Baalder. De school blijft bestaan. Grote vreugde bracht donderdagmorgen de tijding dat de school hier blijft bestaan! Zoals bekend is, sprak de raad van Ambt Hardenberg in zijn vergadering van 21 januari 1938 als zijn mening uit dat instandhouding der openbare scholen te Ebbenbroek, Radewijk, Slagharen en Baalder werd gevorderd ing. art. 19 der Lager-Onderwijswet van 1920. Gedeputeerde Staten van Overijssel deelden die mening, behalve ten aanzien van de school te Baalder, boven welke de dreiging van opheffing dus hing. Het raadslid de heer J. Mulder ging in hoger beroep bij de Kroon. Bij koninklijk besluit van 17 nov. 1938 is, met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten, alsnog goedkeuring verleend aan het bovengenoemd besluit van den gemeenteraad. De openbare school te Baalder wordt dus niet opgeheven!”