Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Gramsbergen

Overijsselsche Courant, d.d. 22 januari 1819:
“Het gemeentebestuur van Gramsbergen is voornemens om op dingsdag den 2 februarij 1819 ten gemeentehuize alhier onder nadere approbatie van Hun Ed Groot Achtb de heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, publiek aan de minstaannemende aan te besteden: het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten der school ter steede Gramsbergen, met de leverantie van alle de daartoe benoodigde materiaalen”.

Kadastraal minuutplan 1832 van Gramsbergen, met het schooltje (in blauw aangegeven).

De nieuwe school was, volgens opgave, geschikt voor maximaal 116 leerlingen.

In 1877 werd het oude schoolgebouw voor f. 395,- verkocht aan J. van Zwolle uit Ambt Hardenberg. In datzelfde jaar is het nieuwe schoolgebouw voor 176 leerlingen opgetrokken met dubbele steensmuren en met pannen gedekt, voorzien van 14 ijzeren ramen, naar een ontwerp van de architecten Koch uit Zwolle. Aannemer Woltersom uit Coevorden had de aanbesteding gewonnen, samen met timmerman Meppelink en metselaar List. Voor f. 11.890,- moesten ze de nieuwbouw voor 1 juni 1877 opleveren.