Geschiedenis van de openbare lagere scholen in Holthone

In 1838 een nieuwe school gebouwd in opdracht van de gemeente Gramsbergen op een stuk grond dat eigendom was van Samuel Johan baron Sandberg, de eigenaar van het landgoed de Groote Scheere. 

Overijsselsche Courant, d.d. 5 juni 1838: 
Het gemeentebestuur van Gramsbergen is voornemens om op woensdag den 27sten juni 1838 voordemiddag 10 uren, ten huize van den kastelein N.W. Grimmelius aldaar, publiek aan de minstaannemende aan te besteden onder nadere goedkeuring van GS het afbreken en weder opbouwen van eene school voor de buurschap Holthone, met de leverantie van de daartoe benodigde materialen. W. Swam, burgemeester.

Op 17 juli 1858 werd de school getroffen door de bliksem. De Noord-Brabanter meldde vijf dagen later:
Gemeente Gramsbergen, 18 julij. Gisteren middag omstreeks 3 ure brak er te Holthone een hevig onweder los, met dat gevolg dat de bliksem in de school sloeg en eenige kinderen trof, waardoor hun aangezigt geheel zwart is geworden.

Twee jaar later besloot de provincie Overijssel dat het schoolgebouw in Holthone verplaatst moest worden naar Anerveen, althans naar een meer centrale plek zodat deze voor de kinderen van Anerveen en Holthone goed bereikbaar zou zijn. De bewoners van Holthone waren het daar vanzelfsprekend niet mee eens. De bezwaren zorgden tijdelijk voor uitstel, maar niet voor afstel. In 1868 werd alsnog een nieuwe school voor beide buurtschappen gebouwd naar een ontwerp van de architecten W. en F.C. Koch uit Zwolle. Dat gebouw bestaat nog altijd, geadresseerd aan de Holthonerweg 4 en is aangewezen als gemeentelijk monument.

 

Doorsnede van de in 1868 gebouwde school.

Zijgevel van de in 1868 gebouwde school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1869 werd de openbare verkoop van het oude schoolgebouw goedgekeurd.

Het schooltje in Holthone dateerde dus uit 1838 en was in opdracht van de gemeente gebouwd op een stuk grond dat eigendom was van Samuel Johan baron Sandberg, de eigenaar van landgoed de Groote Scheere. Ten tijde van het ongeluk was Gerrit Jan Nijeboer onderwijzer van het schooltje in Holthone.

Voor meer informatie, zie ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’, pag. 380 t/m 383.