Geschiedenis van de openbare lagere schoolen in Schuinesloot

In 1907 werd de nieuwbouw van een openbare lagere school aanbesteed. In de Hepkema’s Courant van 24 juli lezen we:
“Herbesteding. Op woensdag den 31 juli 1807 des middags 12 uur zal door burgemeester en wethouders van Ambt-Hardenberg, in het gemeentehuis aldaar worden herbesteed: het bouwen van twee scholen met twee onderwijzerswoningen en twee afzonderlijke bergplaatsen, waarvan een school met onderwijzerswoning en bergplaats te Sibculo en een school met onderwijzerswoning met bergplaats aan de Schuinesloot, beide in de gemeente Ambt-Hardenberg, en zulks in twee perceelen en in massa. Bestek met twee teekeningen zijn tegen betaling van twee gulden verkrijgbaar (zoolang de voorraad strekt) bij den gemeente-opzichter W. Niemann, die tevens nadere inlichtingen verstrekt. Aanwijzing in loco op dinsdag den 30 juli a.s. te Sibculo des morgens 9 uur en aan de Schuinesloot des namiddags 4 uur”.