Schout J.G. Pruim registreerde op 27 mei 1797 de huwelijksvoorwaarden tussen bruidegom Berend Engbers en bruid Geesjen Jan Hendriks. Daarin werd onder meer bepaald dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de gerechte halfscheid van de gehele boedel en goederen van de overleden vader Willem Engbers en de nog in leven zijnde moeder van de bruidegom Hendrikjen Engbers, met de helft van de schulden en lasten, over zou gaan op het bruidspaar. Een maand later, op 25 juni, werd het huwelijk voltrokken in de kerk te Hardenberg.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Berend Engbers en echtgenote Geesien Hendriks. Zij stierf nog datzelfde jaar, op 16 april. Het erf was geregistreerd als sectie F-663 op legger nr. 112.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Berend Engberts overleed op 4 december 1842. In 1851 vond een boedelscheiding plaats. Over op:
Legger 907/5: Eigendom van landbouwer Asse Reinink te Anevelde en echtgenote Jennegien Engberts. Zij waren op 30 april 1835 getrouwd te Gramsbergen.

Op 20 maart 1852 werd door notaris Swam een akte van boedelinventarisatie opgesteld, op verzoek van Jennegien Engbers en echtgenoot Asse Reinink, Hendrikjen Engbers en echtgenoot Jan Schoe en Hendrik-Jan Engbers. Het betrof de nog onverdeelde boedel van hun ouders Berend Engbers en Geesjen Hamhuis. Tot die boedel behoorde de katerstede Engbers, met een geschatte waarde van 600 gulden. De katerstede werd toebedeeld aan Asse Reinink en Jennigjen Engbers en aan Jan Schoe en Hendrikjen Engbers (aktenr. 1854).

Op 20 april 1853 verleed notaris Swam de transportakte waarbij schipper Jan Schoe en echtgenote Hendrikjen Engberts hun aandeel in het onroerende goed verkochten en overdroegen aan hun zwager Asse Reinink en echtgenote Jennegien Engberts (aktenr. 1990). Het aandeel was hen toegevallen bij de akte van boedelscheiding van 20 maart 1852. Het betrof o.a. de helft van een huis op de katerstede het Engberts, sectie F-663.

Notaris Swam verleed op 28 april 1853 een hypotheekakte op verzoek van Asse Reinink en Jennegien Engberts. Zij hadden 2500 gulden geleend van koopman Jan Santman Derkszoon te stad Hardenberg. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond men het huis en erf het Engbers, met annexe gronden (aktenr. 1994).

Legger 936/5: Eigendom van Asse Reinink (overleed in 1857) en Jennegien Engberts en hun dochters Geesjen Reinink (gehuwd met Hendrik Jan Stegeman) en Willemina Reinink (gehuwd met Frederik Ridderman). In 1874 volgde verkoop. Over op:
Legger 936/23: nieuwe sectie F-1390. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1855.

Legger 1992/21: eigendom van Willemina Reinink en Frederik Ridderman. Zij waren getrouwd op 8 december 1859 in Gramsbergen. Ze bewoonden het huisnr. H-5., bestaand uit huis, erf en schuur. Willemina overleed op 15 juni 1866. Daarna hertrouwde Frederik met Aaltjen Wolbink uit Baalder. Dat huwelijk werd op 5 mei 1870 in Gramsbergen voltrokken.
In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 3668/16: eigendom van Jennegien Ridderman en Jan Hendrik Nijzink. Zij waren getrouwd op 14 mei 1880 in Gramsbergen.
In 1927 vernieuwd. Over op:.
Legger 3668/31: successie in 1927. Over op:
Legger 4442/22: eigendom van Frederik Nijzink, landbouwer te Anevelde (H-8). Hij was de oudste zoon van Jan Hendrik Nijzink en Jennegien Ridderman. Frederik trouwde op 26 oktober 1911 te Gramsbergen met Hendrikje Hans uit Ane.

De oude boerderij had voor haar herbouw in 1930 nog een fundering van zware brokken oersteen, moerasijzer, een bouwsteen die in het Vechtdal volop aanwezig is. De grote woonkeuken bezat nog een mooie keitjesvloer en een boezem die de volle breedte van de stapelmuur besloeg. 

In 1930 verbouw. Huisnr. H-5. In 1946 in de ruilverkaveling opgenomen. Nieuwe sectie F-3447. In 1953 stichting. In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 5567/6: eigendom van Jan Hendrik Nijzink (geb. 13-04-1913). In 1957 stichting. In 1958 verbouw. In 1962 stichting. In 1973 verbouw. Anevelde, H-7. In 1978 boedelscheiding en deling. Over op:
Legger 7173/4: eigendom van Frederik Nijzink (geb. 06-04-1941) te Anevelde H-7 (later Engbersweg 8).