In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg vinden we een zgn. akte van magenscheid, gedateerd 9 december 1785. In die akte werd de erfenis verdeeld tussen de kinderen van wijlen Gerrit Klumper en Geertjen Strijper enerzijds en de broers en zussen van Geertjen anderzijds. Daarbij werd de boedel van de ouders van de kinderen opa en oma Strijper, genaamd Gerrit Strijper en Geertruid Egbertsen, verdeeld. De katerstede het Strijper of Strieper in Anevelde, bestaande uit een huis met grond, schuur en tuinen en omliggende gronden werd daarbij toebedeeld aan zoon Jan Strijper. In ruil daarvoor moest hij de overige erfgenamen uitboedelen door ze financieel te compenseren.

Het jaar erop, op 18 mei 1786, vestigde Jan Strieper een hypotheek op zijn katerstede Strijper. Hij had 150 gulden geleend van burgemeester Van Borne te Hardenberg. 

Erfgenaam Jan Gerrits Strieper zou op 26 april 1789 in de kerk van Gramsbergen trouwen met Egbertjen Goorhuis uit Baalder. Hij overleed echter kort na het huwelijk. Vervolgens hertrouwde zijn weduwe op 17 juli 1791 te Hardenberg met Hendrik Hakkers die zich naderhand ‘Strieper’ ging noemen.

In 1832 was het huis en erf – volgens het eerste kadastrale register – eigendom van landbouwer Hendrik Hakkers, genaamd Strieper. Hij was echter al op 12 mei 1831 overleden. Zijn weduwe, Egbertjen Goorhuis, was daardoor de eigenaresse van ’t Strieper geworden. Het erf was geregistreerd in sectie F-671 op legger nr. 429.

Fragment van oorspronkelijk kadastraal minuutplan, anno 1832.

In 1855 werd er een kadastrale rectificatie doorgevoerd. Over op 429/11.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1855. Het ‘Strieper’ heeft het nieuwe sectienr. F-1398.

Legger 429/11: sectie F-1398. Eigendom van landbouwer Jan Strieper en echtgenote Aaltjen Hekman. Zij waren getrouwd op 28 januari 1834. Huisnr. H-3.

Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 30 mei 1881.

Jan Strieper overleed op 20 december 1863, waarna zijn weduwe in 1881 besloot tot verkoop van het erve, zoals blijkt uit bovenstaande advertentie. Zij overleed zelf op 4 juni 1884. In dat jaar ging het erve daadwerkelijk in de verkoop. Over op 2007/106.

Legger 2007/106: Eigendom van Jan Reinders en Jennigje Reinders (echtgenote van Lucas Waterink). In 1885 vernieuwing. Over op 2007/189.
Legger 2007/139: In 1887 stichting. Over op 2007/141.
Legger 2007/141: In 1888 bijbouw en vereniging van percelen. Over op 2007/148.
Legger 2007/148: Sectie F-2532. In 1895 verval vrijdom. Over op 2007/198.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888.

Legger 2007/198: In 1915 boedelscheiding. Over op 3734/113.
Legger 3734/113: Eigendom van Lucas Waterink en echtgenote Jennegien Reinders (en later zoons Gerrit Jan en Hendrik Jan Waterink). In 1932 inwendige verbouwing. Over op 3734/170.
Legger 3734/170: In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op 4950/90.
Legger 4950/90: Jennegien Reinders, weduwe van Lucas Waterink en haar zoons Gerrit Jan en Hendrik Jan Waterink. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.

Het erf is nu geadresseerd aan de Pothofweg 10. Op de voorgevel van de in 1885 vernieuwde boerderij is het jaartal met muurankers aangegeven.

Boerderij ‘Strieper’