In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Jan Egberink en echtgenote Geertjen Waterink. Zij waren getrouwd op 19 februari 1804 te Hardenberg.

Jan was eerst verloofd geweest met Christina Waterink. Zij klaagde hem aan wegens het verbreken van de huwelijksbelofte. Er werd weliswaar niet gesproken over vleselijke conversatie, maar wel over stoeien in de hooiberg. Jan had tot vier maal toe pertinent geweigerd om te trouwen met een vrouw die niet zijn echte keuze was. Hij was namelijk verkikkerd op Geertjen Waterink, maar deze moest hem eerst niet. Toen zij haar aanstaande de zak had gegeven, rook Jan Egber(d)ink zijn kans en zette Christina aan de kant. Deze pikte dat niet. Ze had het bedde al gereed evenals de tierentijse doeken. Ze had zilver geld van haar verloofde gekregen om de uitzet te kopen. Jan wou niet, hoewel hij tegen de Franse soldaten verklaard had dat ze met de vingers van zijn meisje af moesten blijven.

Het erve Egberink op de ‘Anevelder Esch’ was in 1832 geregistreerd in sectie F-637 op legger nr. 103.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832.

Jan Egberink overleed op 23 maart 1847. Zijn vrouw was al op 9 november 1842 gestorven. Het echtpaar had drie kinderen: Aaltjen (jong overleden), Jennechien en Hendrik. Ze bleven ongehuwd. Na een rectificatie ging het perceel anno 1855 over in sectie F-1337.

Op 29 april 1854 verbleef notaris Swam op ’t erve Egberink op verzoek van Jennegien Egberink en van Jan Hurink als curator over Hendrik Egberink. Die dag maakte hij een boedelinventaris op voor genoemde Jennegien Egberink en haar onder curatele gestelde broer Hendrik. Tot de onroerende goederen behoorde vanzelfsprekend het erve Egberink, bestaande in een huis en schuur met derzelver grond en wheere en de daarbij behorende zaai-, groen-, hooi- en weilanden en een half waardeel in de marke van Anevelde (aktenr. 2131).

Vijf dagen later werd op ’t erve Egberink een openbare veiling gehouden van ‘mobilaire goederen’. Notaris Swam hanteerde de veilinghamer en verkocht voor een totaalbedrag ad 1065 gulden, o.a. een aantal koeien, kalveren, varkens en schapen, maar ook hout, een eg, een ploeg, een slee, een kruiwagen en allerhande huisraad. Zelfs de hond werd verkocht aan Hendrik Ekkelenkamp uit Baalder.

Notaris Willem Swam vertoefde op 12 augustus 1854 op ’t erve Egberink om een openbare verkoop te houden van in gasten staande rogge ten verzoeke van en toebehoorende aan Jennegien Egberink en Jan Hurink (aktenr. 2186).

Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 juli 1855.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1855.

In 1866 vereniging van percelen en successie. Over op 1049/28.
Legger 1049/28: eigendom van ongehuwde dochter Jennechien en ongehuwde zoon Hendrik Egberink (later Hendrik alleen).
In 1870 volgde afbraak. Over op 1049/33.
Legger 1049/33: nieuw sectienr. F-2094. In 1874 (na het overlijden van Hendrik) werd de boerderij verkocht.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29 juni 1874.

Over op 2006/14.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1870. Nieuw sectienr. F-2094.

Legger 2006/14: eigendom van Derk Jan Leemgraven, landbouwer te Holtheme, en echtgenote Hendrikje Scheerman. Zij waren op 11 oktober 1850 getrouwd in Gramsbergen. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij bewoonden het huis en erf, wat lag tussen de zgn. ‘Raaschemaat’ en de Anevelder Esch, niet zelf. Zij woonden namelijk in Holtheme. Mede-eigenaren waren later Jan Hendrik Waterink en Jan Hendrik Leemgraven Slingenberg. Het huis was indertijd genummerd H-8.
In 1893 werd een schuur bijgebouwd. In 1894 werd het huis verbouwd en nog een schuur gesticht.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1894.

In 1900 vond successie plaats. Over op 3216/12.
Legger 3216/12: eigendom van Jan Hendrik Leemgraven Slingenberg te Holtheme en Hendrik Jan Waterink te Anevelde.
In 1904 werd een kookhuis bijgebouwd. Nieuw sectienummer F-2675.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904. Nieuw sectienr. F-2675.

In 1915 vond een ruiling plaats. Over op 3854/16.
Legger 3854/16: eigendom van Hendrik Jan Waterink te Anevelde, met mede-eigenaren Lukas Waterink, Jan Reinders, Evert Waterink (alle drie te Anevelde) en Gerrit Jan Waterink (te Radewijk).
In 1915 vond een boedelscheiding plaats. Over op 3856/26.
Legger 3856/26: eigendom van Evert Waterink te Anevelde en mede-eigenaren Albert Meilink en Hilligje Waterink te Anevelde.
In 1916 gedeeltelijke vernieuwing. In 1920 stichting. In 1926 bijbouw. In 1936 verbouw. In 1946 in de ruilverkaveling. Nieuwe sectie F-3466.

Fragment van kadastraal veldwerk, anno 1946.

In 1949 gedeeltelijke vernieuwing en verandering, waarna op het perceel 2 huizen stonden. In 1957 successie. Over op 5187/8.
Legger 5187/8: eigendom van Albert Meilink, landbouwer te Anevelde (geb. 28-10-1909) en mede-eigenaren. In 1957 bijbouw en verandering van bestemming, waarna er nog slechts 1 woning op het perceel stond, met schuur en erf. In 1958 boedelscheiding. Over op 5728/14.
Legger 5728/14: Eigendom van Gezina Harmina Waterink, weduwe van Albert Meilink (zie register van overschrijving hypotheken deel 1055/17). Anevelde, huisnr. H-11. Sectie F-3466. In 1976 splitsing. 
Legger 6879/14: Eigendom van Gerrit Meilink (geb. 13-06-1946) (zie register van overschrijving hypotheken deel 2733/35). Sectie F-3466 werd F-3999 aan de Elssteeg en vervolgens sectie F-4525 aan de Pothofweg 2.