Legger 3456/118: Nieuwe sectie F-3508 na ruilverkaveling. Twee boerderijen, erf, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Jan Reinders en echtgenote Geesje Waterink. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 5432/9: Sectie F-3508. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Reinders en echtgenote Willemina Weitkamp aan de Pothofweg 7. In 1953 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 5432/11: In 1954 bijbouw. Over op:
Legger 5432/12: In 1960 stichting. Over op:
Legger 5432/13: In 1962 aanbouw. Over op:
Legger 5432/14: In 1967 stichting. Over op:
Legger 5432/15: Sectie F-3508. Twee huizen, schuren, noodwoning, erf, bouw- en weiland. In 1969 bijbouw. Over op:
Legger 5432/16: In 1969 splitsing. Over op:
Legger 5432/17: Sectie F-3508. Drie huizen, erf te Anevelde H-9. In 1971 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 5432/19: In 1973 verbouw. Over op:
Legger 5432/20: In 1973 verkoop enz. Over op:
Legger 5432/22: Nieuwe sectie F-3744. Drie huizen, erf, bouw- en weiland. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 5432/28: In 1981 verkoop. Over op:
Legger 7952/1: Sectie F-4042. Huis, tuin, schuren, erf en weiland aan de Pothofweg 3. Eigendom van G.J.H. Reinders en echtgenoot E.B.J. van den Poll te Collendoorn.