Legger 429/4: Sectie F-659. Bouwland. Eigendom van landbouwer Hendrik Strieper. In 1853 stichting en verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1853 (sectie F-1190).

Legger 894/4: Sectie F-1190. Huis en erf op de Anevelder Esch. Huisnr. H-6. Eigendom van Hendrik Jan Engbers en echtgenote Jennigje Meijerink.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 10 november 1879 een akte op verzoek van Jennigje Meijerink, weduwe van Hendrik Jan Engberts en op verzoek van landbouwer Jan Willem Kamphuis en echtgenote Geesje Engberts, te Anevelde. Zij verklaarden gezamenlijk 300 gulden te hebben geleend van mej. Aleida Gerritdina Kramer te Coevorden. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de rente stelden ze een huis en erf, met hooi-, weide- en bouwland en heidegrond onder de gemeente Gramsbergen, sectie F-1190 etc. (aktenr. 1583, scan 151).

In 1883 successie. Over op:
Legger 2581/2: Sectie F-1190. Huis en erf op de Anevelder Esch. Huisnr. H-6. Eigendom van landbouwer Jan Willem Kamphuis en echtgenote Geesje Engbers.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 31 augustus 1885 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Willem Kamphuis. Deze verklaarde 150 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme. Als onderpand voor de lening stelde hij zijn huis en erf, met bouwland, weiland, hooiland en heidegrond te Anevelde, sectie F-1190 c.s. (aktenr. 2761).

In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2007/151: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Reinders te Anevelde. In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 3456/14: Sectie F-1190. Huis en erf. Huisnr. H-6. Eigendom van Jan Reinders en echtgenote Geesje Waterink. In 1928 herbouw. Over op:
Legger 3456/100: Sectie F-1190. Huis, schuur en erf aam de Pothofweg. Huisnr. H-6. In 1945 bijbouw. Over op:
Legger 3456/109: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.