In 1911 liet landbouwer Arriën (ook genaamd Arend) Grootoonk, weduwnaar van Anna Geertman, een nieuw boerderijtje bouwen op de zgn. ‘Kerkkast’.

Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie D-2896).

Legger 2907/13: Sectie D-2896. Huis, schuren, gras- en bouwland te Den Velde F2. In 1912 verkoop. Over op:
Legger 3766/2: Eigendom van Hermannus Grootoonk en echtgenote Johanna Kampman.

Hermannus Grootoonk overleed op 4 juni 1918, waarna zijn weduwe Johanna Kampman op 21 november 1924 te Gramsbergen hertrouwde met Koop Knol. In 1924 herbouw en stichting.

Kadastrale hulpkaart, juli 1925 (sectie D-2896).

Johanna Kampman overleed op 7 januari 1928, waarna weduwnaar Koop Knol op 21 juni 1929 te Gramsbergen hertrouwde met Fenna Ekelhof uit Wilsum.

Over op:
Legger 3766/9: In 1956 boedelscheiding. Over op:
Legger 5598/2: Eigendom van Gerrit Jan Jansen en echtgenote Everdina Hermina Knol. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 7081/1: Eigendom van Everdina Hermina Knol, weduwe van Gerrit Jan Jansen. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling Hardenberg-Oost. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 17 augustus 1979 (sectie M-596). Den Velde, F-2.

Legger 7630/1: Nieuwe sectie M-596. Boerderij, schuren, grasland en tuin aan de Kerkenkastweg. Eigendom van Everdina Hermina Knol, weduwe van Gerrit Jan Jansen. In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, sept. 1983 (sectie M-838).

Legger 8019/2: Nieuwe sectie M-838. Huis, schuren, tuin en weiland aan de Kerkenkastweg 22. Eigendom van automonteur G.W. Ramaker en echtgenote S.J. Jansen.

Kadastrale hulpkaart, anno 2010 (sectie M-2399).