Uit het notarieel archief blijkt dat de weduwe van Derk Dobbeman, genaamd Jennegien Geugies, in 1812 woont op het erfjen Zuidermans. Zij wordt dan genoemd in een akte betreffende de openbare verkoop van roerende goederen. 

In 1821 werd het Zuidermans geveild als onderdeel van en tegelijk met de openbare verkoop van de havezate Gramsbergen. Het ging als 19de perceel onder de veilinghamer in opdracht van de eigenaren Lambertina Petronella le Chastelain, gescheiden echtgenote van Jan Jansz. van de Pol te Gramsbergen, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse te Heemse, en Wilhelmina Johanna Christina van Foreest en echtgenoot George Willem Cornelis marquis de Thouars te Denekamp. Het erfje lag in zijne eigene bepalinge ten oosten van en aan de Nieuwe-Dijk of de weg na den Slingenbergh, en hebbende het Rechtuits ten zuiden en het Kiefts ten noorden. Het bestond uit het woonhuis nr. 45. Het werd op dat moment bewoond en bewerkt door Hendrik Jansen. Het erfje werd ingezet door jonkheer Jacob van Foreest van Heemse voor 351 gulden, maar bij de definitieve veiling werd de verkoop niet gegund, omdat ’t geboden bedrag te laag bevonden werd (aktenrs. 119 en 124). 

In 1823 werd het Zuidermans nog altijd bewoond door pachter Hendrik Jansen. Dat blijkt uit een boedelinventarisatie die op 19 juli van dat jaar werd gehouden bij de buren op ’t Dobbemans.

In 1832 was het huis en erf eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. We vinden het erf gesitueerd in het zgn. ‘Slingenbergh’ in sectie D no. 397 op legger nr. 119.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

119/28: Sectie D-397. Huis en erf. In 1842 werd de havezate Gramsbergen verkocht, inclusief de overige onroerende goederen van jonkheer Van Foreest, waaronder het Zuidemans. Over op:
605a/28: Eigendom van Eberhard Peter Herman Theodor Löhnis, koopman te Rotterdam, en echtgenote Theodora Jacoba Rochussen. In 1851 naamsverandering. Over op: 
827/28: Eigendom van Herman Theodor Löhnis, raadslid te Rotterdam, en echtgenote Jeanne Josine Antoinette ’s Jacob. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
1667/33: Eigendom van Herman Theodor Löhnis en Jeanne Josine Antoinette ’s Jacob. Sectie D-397. In 1888 terreinverandering en bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888.

1667/264: Nieuwe sectie D-2176. Huis, schuur en erf. In 1902 sloop. over op:
1667/280: Erf aan de Kerkkast. In 1903 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1903.

1667/282: Nieuwe sectie D-2387. Huis, schuur, stookhuis en erf. In 1907 oprichting vennootschap Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhorigheden. In 1909 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

1667/359: Nieuwe sectie D-2714. In 1927 bijbouw. Over op:
1667/416: In 1937 verkoop. Over op:
4825/9: Eigendom van Gerrit Jan Hamberg junior (geb. 23-11-1898), landbouwer te Den Velde (huisnr. F-3). In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
4825/15: In 1958 verbouw. Over op:
4825/25: Eigendom van Gerrit Jan Hamberg en echtgenote Geertruid Klokkert. In 1974 boedelscheiding. Over op:
5682/23: Eigendom van Gerrit Jan Hamberg junior (geb. 05-09-1925) en echtgenote Everdina Jantina Beenen, landbouwers te Den Velde (F-3). In 1980 opgegaan in de ruilverkaveling.