In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Albert Hans en echtgenote Jennegien Beenen. Zij waren op 10 mei 1811 getrouwd te Gramsbergen. We vinden het erf in 1832 gesitueerd in de zgn. ‘Veldinger en Holthemer Marsch’ in sectie D-326 op legger nr. 173.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

173/2: Sectie D-326. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
679/3: Eigendom van Lucas Hans, landbouwer te Den Velde (zie register van overschrijving hypotheken, deel 81, nr. 15).

Op 27 januari 1851 verscheen Albert Hans voor notaris Willem Swam te Gramsbergen. Hij verklaarde de helft van zijn eigendommelijke en zelf bewoonde katerstede voor 700 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan zijn zoon Lucas Hans (akte 1715).

Lucas trouwde op 16 januari 1864 te Gramsbergen met Hermiena Veurink. Lucas was toen al 42 jaar en negentien jaar ouder dan zijn bruid. In 1864 verkoop. Over op:
1476/2: Eigendom van Lucas Hans en mede-eigenaar (zie register van overschrijving hypotheken, deel 181, nr. 115). In 1867 rectificatie. Over op:
679/24: Eigendom van Lucas Hans en Hermiena Veurink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 206, nr. 72). Huisnr. F-12. Huis, schuur en erf. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

679/49: Nieuwe sectie D-1925. In 1902 successie. Over op:
3283/10: Eigendom van Albert Hans en echtgenote Gretien Timmer (getrouwd op 17 januari 1895 te Gramsbergen), Jan Hans, Annegien Hans en Albert Lennips, Lucas Lucasz. Hans, Lubberta Hans en cs. In 1903 boedelscheiding. Over op:
3291/10: Eigendom van Lucas Hans (voor de helft) en van Albert Hans, Hermina Hans en Lucas Hans (gezamenlijk de andere helft) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 472, nr. 75). In 1910 bijbouw. Over op:
3291/24: In 1911 herbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911.

3291/25: Nieuwe sectie D-2890. Huis, schuur, gras- en bouwland. In 1912 her- en bijbouw. Over op:
3291/29: Huis, schuur, bouwland en weiland. In 1921 boedelscheiding. Over op:
4160/11: Eigendom van Albert Hans, weduwnaar van Gretien Timmer (voor 3/4e deel) en van de kinderen Hermina Hans en Lucas Albertszoon Hans (samen voor 1/4e deel) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 664, nr. 143). In 1922 boedelscheiding. Over op:
4194/12: Eigendom van Lucas Albertszoon Hans en echtgenote Johanna Eggengoor. Zij waren op 23 september 1921 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 670, nr. 5). In 1927 stichting. Over op:
4194/19: In 1945 verbouwing. Over op:
4194/24: Huis, kookhuis, schuren en weiland. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
4194/27: In 1958 stichting. Over op:
4194/28: Huis, kookhuis, schuren, weiland en noodwoning. In 1969 stichting. Over op:
4194/34: In 1971 verkoop. Over op:
6414/10: Eigendom van jongste zoon Jan Hans (geb. 10-08-1930). In 1980 opgegaan in de ruilverkaveling.