In 1900 werd in opdracht van de diaconie van de hervormde kerk te Gramsbergen een nieuwe woning gebouwd op een groot heideveld in ’t zgn. Slingenbergerveld. Het boerderijtje kreeg de naam Vredeoord, gegeven door predikant ds. Vinke, die van 1888 tot 1914 in Gramsbergen dominee was. Gegraveerd in een steen in de voorgevel staat die huisnaam er nog, met het jaartal 1900. Het boerderijtje zou later vooral de bijnaam ’t Jaak’nblok (’t blok van de diaconie) krijgen. Tegenwoordig kennen we het als Noord-Oosterweg 2 in Den Velde. Bij de aanvang van ’t kadaster in 1832 was het perceel bekend onder sectie E-449 en eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Bij de verdeling van de marke in 1858 werd dit perceel toebedeeld aan de diaconie van de kerk.

Ingekleurde zwart/wit-foto van de bewoners van ’t Jaak’nblok: Gerrit Jan van der Veen en Maria Geerligs.

Vanaf de oplevering van de woning werd het betrokken door het echtpaar Albert van der Veen en Aaltje Gerrits. Zij waren in 1859 getrouwd. Ook zoon Gerrit Jan, diens vrouw Aaltje Wolbink en hun kinderen betrokken de nieuw gebouwde woning.

Kadastrale geschiedenis
Legger 137a/33: Sectie E-1366. Grasgrond, dennen en heide. Eigendom van de diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Gramsbergen. In 1901 ontginning en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 137a/57: Sectie E-2213. Huis. In 1906 bijbouw schuur. Over op:
Legger 137a/63: Sectie E-2213. Huis en schuur. In 1907 vereniging met naastliggend perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1907.

Legger 137a/64: Nieuwe sectie E-2397. Huis, schuur, bouwland en heide. In 1911 ontginning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 137a/83: Nieuwe sectie E-2600. Huis, schuren en bouwland in ’t zgn. ‘Derde Blok’. In 1914 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 137a/90: In 1938 verval van vrijdom van belastingen. Over op:
Legger 137a/100: In 1940 vernieuwing van artikelen. Huisnr. F-9. Over op:
Legger 4946/34: Eigendom van de diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Gramsbergen. In 1949 sloping en stichting. Huisnr. F-10. Over op:
Legger 4946/58: In 1961 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4946/63:  In 1970 splitsing. Over op:
Legger 6164/9: Eigendom van Gerrit Jan van der Veen (geb. 16-09-1918) en echtgenote Maria Geerligs. Zij zijn op 25 oktober 1940 getrouwd in Gramsbergen. Sectie E-2600. Huis, schuren en erf. In 1971 bijbouw. Over op:
Legger 6164/10: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:
Legger 7746/1: Nieuwe sectie M-406. Boerderij, schuur, erf, bouwland en grasland (2 hectare, 79 are en 75 centiare). In 1983 gedeeltelijke verkoop. Over op:
Legger 7746/2: Nieuwe sectie M-907. Huis, schuren, erf, tuin en grasland (2 hectare, 79 are en 40 centiare). Later sectie M-1853. In 1997 werd de boerderij verkocht aan de fam. Reinders en zij verkochten het in 2015 aan de fam. Klokkert.

Vredeoord of ’t Jaak’nblok, anno 1997.