Op 14 juni 1823 verleed notaris Willem Swam te Gramsbergen een akte (aktenr. 39) op verzoek van Everdina Groters, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Hamberg, wonend op de katerstede het Jagers, nummer 0 te Den Velde, mede namens haar vijf minderjarige kinderen. Jan Hamberg was op 13 mei 1821 gestorven. Op die dag werd de boedel ge├»nventariseerd, omdat ze voornemens was om te hertrouwen. Tot de onroerende bezittingen behoorde de katerstede het Jagers te Ten Velde, bestaande uit deszelfs behuizinge no. 0

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Gerrit Hamberg. Hij was op 28 juni 1823 te Gramsbergen getrouwd met weduwe Everdina Grooters.  We vinden het erf in 1832 gesitueerd in het zgn. ‘Slingebergh’ in sectie D-355 op legger nr. 164.

Legger 164/1: Sectie D-355. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1055/1: Eigendom van Albert Hamberg en Aaltjen Wolbink. Zij waren op 21 mei 1858 getrouwd te Gramsbergen. Albert was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Everdina Grooters met Gerrit Hamberg. In 1864 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 1475/1: Eigendom van Albert Hamberg en mede-eigenaren (zie register van overschrijving hypotheken, deel 181, nr. 97). Huisnr. F-4.

Kabinetportret van Aaltjen Hamberg-Wolbink en haar kleinkinderen Jo en Manna.

In 1930 stichting. Over op:
Legger 1475/16: Huis, schuur en erf. In 1932 verbouw. Het erve vererfde op Teunis Hamberg en echtgenote Ebelina Christina Rutering. Zij waren op 3 augustus 1888 getrouwd te Gramsbergen. Over op:
Legger 1475/18: Huisnr. F-14. Huis, schuren en erf. In 1933 boedelscheiding. Over op:

Berend Jan Wesselink en Hermina Hamberg.

Legger 4693/1: Eigendom van dochter Hermina Hamberg en echtgenoot Berend Jan Wesselink, landbouwers te Den velde, en van Hermina’s jongere broer Herman Hamberg, kleermaker te Den Velde (zie register van overschrijving hypotheken, deel 790, nr. 91). In 1945 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1945.
Veldwerkkaart, anno 1946.

Legger 4693/10: Nieuwe sectie D-3317. Huis, bouw- en weiland. In 1951 stichting. Over op:
Legger 4693/11: In 1957 boedelscheiding. Over op:

Legger 5668/3: Eigendom van Hermina Hamberg en Berend Jan Wesselink (zie register van overschrijving, deel 1039, nr. 141). In 1965 verkoop. Over op:
Legger 5691/129: Eigendom van de S.B.L. (Stichting Beheer Landbouwgronden), gevestigd te Utrecht. In 1966 spl.b.o. Over op: 
Legger 5691/228: In 1968 openbare veiling. Over op:
Legger 7737/1: Sectie M-276. Huis, garage en erf aan de Slingenbergweg, huisnr. F-16. Eigendom van J. Scholten en T. van Ammers.