In 1923 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan landbouwer Albert Reinders voor de bouw van een boerderijtje in het Veldingerveld.

Bouwtekening, anno 1923 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 4046/3: Sectie E-1669. Heide en dennenbos. Eigendom van Albert Reinders H.J.zn. en echtgenote Hermina Hans. Zij zijn op 7 april 1922 getrouwd te Gramsbergen. In 1924 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1925.

Legger 4046/4: Nieuwe sectie E-2743. Huis, bouw- en weiland en heide. In 1929 verkoop. Over op:
Legger 4310/6: Eigendom van Albert Reinders en echtgenote Hermina Hans. In 1928 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor het bijbouwen van een hooibergplaats. In 1930 verval van vrijdom.

Hermina Roelofs-Hans overleed op 20 december 1941, waarna Albert Reinders op 8 mei 1942 te Gramsbergen hertrouwde met Gezina Roelofs.

Legger 4310/10: Sectie E-2743. Huis, schuren, bouw- en weiland te Den Velde F-38. In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 5881/5: Eigendom van Albert Reinders (geb. 23 mei 1925). Het levenslang vruchtgebruik lag bij Albert Reinders senior (geb. 9 mei 1895).

In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres F-38 in Veldingerveldweg 10. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-234). Huisnr. F-38.

Legger 7676/1: Nieuwe sectie L-234. Huis, schuren en grasland aan de Veldingerveldweg 10. In 1981 afstand. Over op:
Legger 7738/2: Sectie L-234. Eigendom van Albert Reinders en echtgenote Luberta Alberdina Kelder.