Op 20 november 1924 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan Albertus Reinders voor de bouw van een nieuw boerderijtje in het Veldingerveld.

Kadastrale hulpkaart, juli 1925 (sectie E-2745).

Legger 4295/2: Nieuwe sectie E-2745. Huis, bouwland en heide. Eigendom van landbouwer Albertus Reinders G.J.zn. te Den Velde. In 1932 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4295/3: In 1934 verkoop. Over op:
Legger 2017/78: Eigendom van landbouwer Jan Harm Lambers te Holtheme en consorten. In 1934 verval van vrijdom.

In 1936 werd vervangende nieuwbouw gepleegd, veel zuidelijker op hetzelfde kadastrale perceel.

Kadastrale hulpkaart, juli 1936 (sectie E-2745).

Legger 2017/79: In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 2017/80: In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 4948/38: Sectie E-2745. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van Gerrit Jan Lambers te Holtheme en consorten. In 1952 successie. Over op:
Legger 5410/32: Eigendom van landbouwer Albert Altena te Holtheme. In 1952 stichting. Over op:
Legger 5410/34: In 1955 verval van vrijdom. Over op:
Legger 5410/42: In 1969 splitsing. Over op:
Legger 5410/46: In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie E-3137).

Legger 5739/7: Nieuwe sectie E-3137. Huis, erf en schuur. Eigendom van landbouwer en gemeentearbeider Jan Reinders (geb. 7 maart 1912) en echtgenote Hendrika Schoemaker. In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. In 1964 stichting en in 1970 verbouw. Over op:
Legger 5739/10: Sectie E-3137. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 7171/1: Eigendom van chauffeur G.J. Reinders. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-235).
Kadastrale hulpkaart, 19 maart 1981 (sectie L-235).

Legger 7657/1: Nieuwe sectie L-235. Huis, schuren, erf en tuin te Den Velde F-39. Eigendom van landbouwer / gemeentearbeider Jan Reinders (geb. 7 maart 1912) en echtgenote Hendrika Schoemaker. In 1980 redresboeking. Over op:
Legger 7659/2: Sectie L-235. Eigendom van G.J. Reinders en echtgenote H. Timmer. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Den Velde F-39 in Veldingerveldweg 12.

Tegenwoordig wordt een deel van het onderkomen verhuurd als Bed & Breakfast ‘De Veldwachter’.