In 1897 liet landbouwer Egbert Meilink uit Holtheme een nieuw boerderijtje bouwen in het Veldingerveld.

Kadastrale hulpkaart, juni 1897 (sectie E-2142).

Legger 2175/44: In 1910 verkoop. Over op:
Legger 3665/3: Sectie E-2142. Huis. Eigendom van landbouwer Martinus Smeman te Den Velde F-36.
Legger 3665/8: In 1931 verkoop.

Dedemsvaartsche Courant, 21 oktober 1931.

Legger 4630/3: Sectie E-2142. Huis. Eigendom van landbouwer Jan Meier H.J.zn. en echtgenote Alberdina Borger. Het huisnummer Den Velde F-36 wijzigde in Den Velde F-40. In 1950 stichting en sloping. Over op:
Legger 4630/7: In 1951 sloop, herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1951 (sectie E-3084).

Legger 4630/9: Nieuwe sectie E-3084. Huis en erf, bouw- en weiland. In 1952 stichting schuur en in 1959 stichting noodwoning.
Legger 4630/11: Sectie E-3084. Huis, schuren, erf, noodwoning, bouw- en grasland te Den Velde F-40 en F40a. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 6347/2: Eigendom van landbouwer J.M. Meier en echtgenote E.G. Grendelman. In 1971 en 1973 stichting. Over op:
Legger 6347/5: Sectie E-3084. Huis, schuren, erf, noodwoning, bouw- en grasland te Den Velde F-40. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-269). Huisnr. F-40 en F-40a.

Legger 7460/1: Nieuwe sectie L-269. Twee huizen, schuren, gras- en bouwland. In 1982 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1983 (sectie L-523).

Legger 7460/2: Nieuwe sectie L-523. Twee huizen, schuren, gras- en bouwland aan de Veldingerveldweg 14 en 16. In 1988 ondergebracht in een maatschap. Over op:
Legger 8914/1: Eigendom van de Maatschap Meier.