In 1861 liet notaris Swam uit Gramsbergen een perceel heide (sectie E-818) in het Veldingerveld ontginnen. Ter plekke liet hij vervolgens een boerderijtje bouwen.

Kadastrale hulpkaart, 29 juni 1861 (sectie E-978).

Legger 1161/55: Sectie E-978. Huis en erf. Huisnr. F-21. Eigendom van notaris Willem Swam en kinderen. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2113/4: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Derks. In 1880 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 2113/8: In 1886 verkoop. Over op:
Legger 137a/50: Eigendom van de hervormde diaconie van Gramsbergen. In 1900 verval van vrijdom. Over op:
Legger 137a/54: In 1908 stichting. Over op:
Legger 137a/69: Sectie E-978. Huis, schuur en erf. In 1909 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1909 (sectie E-2534).

Legger 137a/76: Nieuwe sectie E-2534. Huis, schuur, gras- en bouwland. In 1912 sloop en stichting. Over op:
Legger 137a/84: In 1912 sloop, stichting, redres en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1912 (sectie E-2623).

Legger 137a/86: Nieuwe sectie E-2623. Huis, schuur, gras- en bouwland. In 1927 stichting. Over op:
Legger 137a/97: In 1940 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 4946/36: In 1941 verval van vrijdom. Adres: Den Velde F-41. In 1968 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie E-3307).

Legger 6174/5: Sectie E-3307. Huis, schuur, tuin en grasland. Eigendom van landbouwer Jan Hakkers (geb. 13 oktober 1905) te Gramsbergen. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Den Velde F-41 in Veldingerveldweg 18. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-267).

Legger 7747/1: Nieuwe sectie L-267. Huis, schuren en grasland aan de Veldingerveldweg. Eigendom van landbouwer Jan Hakkers en echtgenote Geertruida Smidt te Gramsbergen. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 8077/1: Eigendom van journalist E. Klis en docente C. Kats.

Op 6 oktober 2022 legde een brand de woonboerderij grotendeels in as…