In 1861 werd het eerste boerderijtje in het Veldingerveld gesticht op een perceel heide, in opdracht van Johanna l’Empereur Edelinck, weduwe van generaal-majoor Willem Adolf Monhemius te Brummen.

Portret van Johanna l’Empereur Edelinck (1792-1868)
Kadastrale hulpkaart, 29 juni 1861 (sectie E-1000).

Legger 90a/47: Sectie E-1000. Huis en erf. In 1869 boedelscheiding. Over op:
Legger 1671/45: Eigendom van advocaat en notaris mr. Hermannus Edelinck en mede-eigenaren. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 1881/1: Sectie E-1000. Huis en erf. Eigendom van advocaat en notaris mr. Hermannus Edelinck te Groningen (en mede-eigenaren Fenna Gezina Edelinck en Berendina Sophia Edelinck). In 1884 redresboeking. Over op:
Legger 1671/64: Sectie E-1000. Huis en erf. Eigendom van mr. Hermannus Edelinck te Groningen (en consorten). In 1898 successie. Over op:
Legger 3143/53: Sectie E-1000. Huis en erf. Eigendom van Pieter Nanning Cramer, doctor in de wis- en natuurkunde te Parijs. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 3652/3: Huisnr. F-22. Eigendom van landbouwer Jan Smeman (Smemann) en echtgenote Geertruida Albertha Dorothea Veltink en consorten.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie E-1000).

In 1924 stichting. Over op:
Legger 3652/9: Sectie E-1000. Huis, schuur en erf. In 1932 sloop, herbouw en stichting. Over op:
Legger 3652/10: Sectie E-1000. Huis, schuren en erf. In 1936 sloop, herbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1936 (sectie E-2881).

Legger 3652/13: Nieuwe sectie E-2881. Huis, bouw- en weiland te Den Velde F-38. In 1939 boedelscheiding. Over op:
Legger 4902/3: Eigendom van landbouwer Herman Smemann en echtgenote Susanna Hendrika Kock. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 5547/3: Sectie E-2881. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Hendrik Gezinus Rougoor en echtgenote Jantje Gommer. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie E-3201).

Legger 5547/5: Nieuwe sectie E-3201. Huis, bouw- en weiland. In 1978 gedeeltelijke verbouw. Over op:
Legger 5547/6: Sectie E-3201. Huis en garage te Den Velde F-42.

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1974 (sectie L-274).

Legger 7625/1: Sectie L-274. Boerderij en cultuurgrond. Eigendom van landbouwer Hendrik Gezinus Rougoor en echtgenote Jantje Gommer.