In 1928 lieten Gerrit Meilink en echtgenote Lubbigje Meilink uit Holtheme een boerderijtje bouwen op een stuk heidegrond, sectie E-616, in het Veldingerveld.

Kadastrale hulpkaart, juni 1928 (sectie E-616).

Legger 3645/48: Sectie E-616. Huis, weiland en heide te Den Velde F-39.

Salland’s Volksblad, 20 januari 1933.

Het huis werd verhuurd aan landbouwer Gerrit Kosters en echtgenote Fenna Braker. In 1934 stichting schuur. Over op:
Legger 3645/63: In 1936 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3645/64: In 1943 boedelscheiding. Over op:
Legger 5071/15: Eigendom van landbouwer Egbert Snijders. Levenslang vruchtgebruik: Lubbegien Meilink, weduwe van Gerrit Meilink. In 1954 bijbouw en in 1956 successie. Over op:
Legger 4479/13: Eigendom van landbouwer Egbert Snijders en echtgenote Jennegien Aaltina Meilink te Anerveen. In 1958 verhuisde het echtpaar Kosters-Braker naar Oud-Lutten. In datzelfde jaar vond sloop en stichting plaats. Over op:
Legger 4479/22: In 1965 verkoop. Over op:
Legger 6051/16: Sectie E-616. Huis, schuren, bouw- en weiland te Den Velde F-43. Eigendom van landbouwer Gerrit Snijders. In 1966 splitsing en in 1967 verkoop. Over op:
Legger 6155/1: Sectie E-616. Huis, schuur, erf. Eigendom van landbouwer Gerrit Lennips. In 1969 over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie E-3246).

Legger 6155/2: Nieuwe sectie E-3246. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-278).

Legger 7739/1: Nieuwe sectie L-278. Huis, schuur en cultuurgrond te Den Velde F-43. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 7897/1: Eigendom van A.E. Oord te Hardenberg.