In 1936 lieten landbouwer Gerrit Jan Hakkers en echtgenote Berendina Gezina Roelofs een boerderijtje stichten op een perceel heide, sectie E-622, in het Veldingerveld.

Kadastrale hulpkaart, juli 1936 (sectie E-622).

Gerrit Jan Hakkers overleed op 36-jarige leeftijd, op 11 oktober 1938. Zijn weduwe, Berendina Gezina Roelofs, hertrouwde op 8 mei 1942 te Gramsbergen met weduwnaar Albert Reinders.

Legger 4519/17: In 1938 uitbreiding.

Berendina Gezina Roelofs overleed op 17 juni 1943 te Zwolle.

Van 1939 t/m 1956 werd het pand bewoond door het gezin van Hendrik Tromp en Mina Gezina Hakkers.

Legger 4519/18: In 1944 successie. Over op:
Legger 5121/2: Sectie E-622. Huis, schuur en weiland. Eigendom van landbouwer Albert Reinders en consorten te Den Velde F-34. In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 5125/2: Eigendom van Lamberdina Hakkers (geb. 11 juni 1932) en van mej. H. Reinders. In 1956 boedelscheiding. Lamberdina Hakkers trouwde op 20 april 1956 te Gramsbergen met Albert Jan Weerts. Over op:
Legger 5627/2: Sectie E-622. Huis, schuur en weiland. Eigendom van landbouwer Albert Jan Weerts. In 1960 verval van vrijdom en in 1976 stichting. Over op:
Legger 5627/22: Sectie E-622. Huis, schuren en erf. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1976 (sectie L-301).

Legger 7639/1: Nieuwe sectie L-301. Huis en cultuurgrond te Den Velde F-44. Eigendom van landbouwer A.J. Weerts en echtgenote L. Hakkers. Per 01-01-1981 wijzigde het adres in Veldingerveldweg 26.

adastrale hulpkaart, anno 1993 (sectie L-665).