In 1919/1920 liet landbouwer Gerrit Jan Plaggenmarsch, wonend in ’t Baalderveld, een boerderijtje bouwen op een in cultuur gebracht stuk heidegrond in ’t Veldingerveld. Meteen na de realisatie ervan verkocht hij het perceel aan het echtpaar Lennips.

Kadastrale hulpkaart, augustus 1921 (sectie E-646).

Legger 3974/4: Sectie E-646. Huis en bouwland te Den Velde F-41. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Plaggenmarsch in ’t Baalderveld. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 4099/2: Eigendom van landbouwer Albert Lennips en echtgenote Annigje Eggengoor. In 1926 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4099/8: In 1932 stichting, in 1937 bijbouw, in 1947 verval van vrijdom, in 1951 aanbouw en in 1952 bijbouw en verandering van bestemming. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie E-646).

Legger 4099/15: In 1958 boedelscheiding. Over op:
Legger 5740/2: Sectie E-646. Huis, schuur, gras- en bouwland te Den Velde F-45. Eigendom van Jan Harm Lennips (geb. 6 oktober 1919. In 1960 bijbouw. Over op:
Legger 5740/7: Sectie E-646. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-284).

Legger 7660/1: Sectie L-284. Huis en schuren. Eigendom van landbouwer Jan Harm Lennips en echtgenote Woltertien van der Veen. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Den Velde F-45 in Veldingerveldweg 28. In 1986 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie L-601)

Legger 7660/4: Nieuwe sectie L-601. Boerderij, erf, bouw- en weiland en schuren aan de Veldingerveldweg 28.

Kadastrale hulpkaart, anno 1991 (sectie L-655).