In 1912 lieten Hendrik Nanningsz. Bulthuis en Zwaantje Pieters Tromp een nieuw boerderijtje bouwen op het kadastrale perceel sectie E-2594 (heide in ontginning).

Kadastrale hulpkaart, juni 1912 (sectie E-2594).

Legger 3729/3: Sectie E-2594. Huis, bouwland en heide in ontginning. Eigendom van landbouwer Hendrik Bulthuis. In 1931 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3729/6: Sectie E-2594. Huis, schuren, bouwland en heide. In 1936 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning voor de bouw van een extra woning op het perceel (nu Veldingerveldweg 6). Over op:
Legger 3729/10: Sectie E-2594. Twee huizen, schuren, bouwland en heide.

Kadastrale hulpkaart, februari 1943 (sectie E-2594).

Legger 3729/13: Sectie E-2594. Twee huizen, schuren, bouw- en grasland en heide. In 1954 boedelscheiding enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1954 (sectie E-3101).

Legger 5355/4: Nieuwe sectie E-3101. Huis, weg, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Gerrit Nijman en echtgenote Pieterlena Bulthuis te Den Velde F-35. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie E-3319).

Legger 5355/5: Nieuwe sectie E-3319. Huis, bouw- en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Den Velde F-35 in Veldingerveldweg 4. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1975 (sectie L-241). Huisnr. F-35.

Legger 7589/1: Nieuwe sectie L-241. Huis, schuur, erf en grasland. In 2004 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw van woning en schuur.