Op 13 juni 1921 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan B.J. Kunstman voor de bouw van een boerderijtje in het Veldingerveld. Aannemer: Woerthuis (Woertel) uit Radewijk.

De laatste pagina van de bouwaanvraag, met vermelding van de aannemer Woerthuis
(bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, september 1922 (sectie E-2140).

Legger 4315/2: Sectie E-2140. Huis, bouwland en heide. Eigendom van landbouwer Berend Jan Kunstman en echtgenote Roelofje Roelofs. In 1928 verval van vrijdom. Over op:
Legger 4315/3: In 1944 ontginning en in 1960 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 4315/8: Sectie E-2140. Huis, gras en bouwland. In 1968 verkoop deel van het perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie E-3240).

Legger 6173/3: Nieuwe sectie E-3240. Huis, schuren en bouwland. Huisnr. F-37. Eigendom van de metselaars J. en Joh. Kunstman. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 6527/1: Sectie E- 3240. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van woningstoffeerder B.H.J. Bruens en echtgenote L. Lommers. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Den Velde F-37 in Veldingerveldweg 8. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1975 (sectie L-237). Huisnr. F-37.

Legger 7784/1: Nieuwe sectie L-237. Huis, schuren en grasland aan de Veldingerveldweg 8.