Op 2 mei 1721 verscheen Harmen Roelofs Slingenbergh voor richter Johan Molckenbour te Hardenberg. Hij verklaarde pachter te zijn van de borgh de Slinge in de boerschap ten Velde. Een paar dagen eerder, op 28 april, hadden enkele ingezetenen van de boerschap ten onrechte een doorsnijdinge hadden gemaakt om overtollig water te kunnen afvoeren van hun percelen, en alsoo hem paghter van de borgh de Slinge meest geheel te verdrincken. Twee dagen later, op 30 april, hadden de boeren dat andermaal gedaan op order van de heer van Gramsbergen.

In 1821 werd de borgvrede de Slinge of het erve de Slingenberg geveild als onderdeel van en tegelijk met de openbare verkoop van de havezate Gramsbergen, in opdracht van de eigenaren Lambertina Petronella le Chastelain, gescheiden echtgenote van Jan Jansz. van de Pol te Gramsbergen, jonkheer Jacob van Foreest van Heemse te Heemse, en Wilhelmina Johanna Christina van Foreest en echtgenoot George Willem Cornelis marquis de Thouars te Denekamp. Het ging als 20ste perceel onder de veilinghamer. Het erf werd toen bewoond door Hendrik Slingenberg en bestond uit deszelfs behuizinge en schuur no. 9. Bij de definitieve veiling werd de verkoop niet gegund, omdat ’t geboden bedrag te laag bevonden werd (aktenr. 119 en 124). 

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. De boerderij in ‘het Slingenbergerveld’ staat op legger 119 onder sectie E-435.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

In het notarieel archief van Willem Swam te Gramsbergen is een akte bewaard gebleven, gedateerd 25 maart 1836. Die akte betreft het proces-verbaal van de openbare veiling van roerende goederen (mobilia) in opdracht van Gerrit Nijman, landbouwer, wonende op het erve den Slingenbergh in de buurtschap Den Velde (aktenr. 669).

Legger 119/132: Sectie E-435. Huis en erf. In 1841 over op:
Legger 605a/132: Eigendom van Eberhard Peter Herman Theodor Löhnis, koopman te Rotterdam. In 1851 naamsverandering. Over op:
Legger 827/132: Eigendom van Theodora Jacoba Rochussen, weduwe Löhnis, en haar zoon Herman Theodor Löhnis, gemeenteraadslid te Rotterdam. In 1866 terreinverandering, afbraak en stichting. Over op:
Legger 827/246: Nieuwe sectie E-1481. Huis, schuur en erf. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 1667/191: Eigendom van Herman Theodor Löhnis en echtgenote Jeanne Josine Antoinette ’s Jacob te Rotterdam. Huisnr. F-2. Huis, schuur en erf met varkenshok. In 1908 bijbouw. Over op:
Legger 1667/347: In 1908 bijbouw en amotie en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 1667/351: Nieuwe sectie E-2476. Huis, schuur en weiland. In 1909 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 1667/372: In 1929 stichting. Over op:
Legger 1667/418: Nieuwe sectie E-2557. Huis, schuren en weiland. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 4845/15: Eigendom van koopman Jan Bruins senior en echtgenote Mietje Nijman te stad Hardenberg (en consorten). In 1944 stichting. Over op:
Legger 4845/22: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 4845/25: In 1954 bijbouw en vernieuwing. Over op:

Legger 4845/26: Nieuwe sectie E-3092. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1957 aanbouw. 

De zijgevel van de boerderij (Foto in bezit van de fam. Snijders-Kollen in Den Velde).
Het voorhuis van de boerderij (Foto in bezit van de fam. Snijders-Kollen in Den Velde).
De oude schuur (Foto in bezit van de fam. Snijders-Kollen in Den Velde).
Het echtpaar Jan Kollen (1885-1977) en Jennigje Hamberg (1890-1971. Zij waren op 24 mei 1912 getrouwd in Gramsbergen. Zij huurden de boerderij van Bruins in Hardenberg (Foto in bezit van de fam. Snijders-Kollen in Den Velde).

Legger 4845/27: In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 6146/15: Eigendom van graanhandelaar Jan Bruins en echtgenote Geertje Rakhorst enerzijds en broer Johan Caspar Bruins en echtgenote Rolina Medendorp anderzijds. In 1969 verkoop gedeelte van perceel. Over op:

Legger 6146/17: Nieuwe sectie E-3400. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 6146/20: In 1980 opgenomen in ruilverkaveling (nieuwe sectie M-294, later M-905).

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1984.