Marten Schutte ging op 20 april 1790 te Heemse in ondertrouw met Berendina Hendriks Geertman uit Heemserveen. Op 8 juni 1794 verleed verwalter schout G.J. Crull een akte op verzoek van Marten Schutte en Berendina Hendriks Geertman. Zij was lichamelijk ziek, maar verder goed in staat om haar testament te laten vastleggen. Kort daarna overleed zij waarna Marten een tweede huwelijk aanging. Hij trouwde op 25 november 1794 te Heemse met Jennegien Gerrits uit Beerze, maar ook zij werd niet oud. Jennegien overleed op 6 oktober 1807 in Diffelen, waarna Marten voor de derde keer in het huwelijk trad. Dat huwelijk met Gerritdiena Derks Nijeboer uit Stegeren werd op 24 juli 1808 in Heemse voltrokken.

Op 7 januari 1826 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk op het erfjen het Schutten, no. 8, ter buurtschap Diffelen, op verzoek van Gerritdina Derksz, weduwe van Marten Schutte. Verder verscheen ook Berendina Schutte, echtgenote van Jan Hilverdink, landbouwers van beroep, mede te Diffelen in no. 14 woonachtigh, als dochter van Marten Schutte en diens eerste echtgenote Jennechien Gerrits. Die dag maakte de notaris een boedelinventarisatie op. Tot de onroerende goederen behoorde het erfjen het Schutten, bestaande uit deszelfs behuizinge, schuur en schaapeschot no. 8 (aktenr. 527 scan 266). De boedelinventaris werd opgemaakt, omdat Gerritdina voornemens was te hertrouwen. Op 2 februari van dat jaar trouwde ze met Egbert Warmink, eveneens uit Diffelen.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erfje Schutte, gelegen op den Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Egbert Warmink. De boerderij staat op legger 394a als sectie I-225. Egbert was op 2 februari 1826 in Heemse getrouwd met Gerridina Nijeboer, de weduwe van Marten Schutte. Marten was op 28 december 1824 in Diffelen gestorven.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 394a/6: Sectie I-225. Huis en erf.

Op 2 september 1853 begon notaris Swam uit Gramsbergen met de ‘eerste inzate’ van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van:
– landbouwer Derk Jan Schutte, mede als gemachtigde van Egbert Warmink, weduwnaar van Gerritdina Nijboer (voormaals weduwe van Marten Schutte).
– landbouwer Jan Schutte te Radewijk
Het eerste veilingkavel betrof het huis, met schuur en erf op sectie I-225, het Schutten genaamd. De kavels 23 t/m 26 betroffen telkens een-vierde van een volle whaarsaandeel in de marke van Diffelen (aktenr. 2052). Twee weken later, op 16 september, volgde de definitieve veiling. Bij de uiteindelijke gecombineerde veiling werd de boerderij ‘opgehangen en gemijnd’ door Gerrit Jan Bruins uit Heemse (voor f. 1761,-). Bruins verklaarde naderhand de aankoop te hebben verricht voor hem zelf, maar in compagnie met landbouwer Jan Stoeten te Rheeze. (aktenr. 2057).

Legger 1184/7: Eigendom van Jan Stoeten, landbouwer te Rheeze (en mede-eigenaar). In 1857 verkoop. Over op:
Legger 1505/7: Eigendom van Gerrit Stegeman, landbouwer te Diffelen (en mede-eigenaar). In 1858 verkoop. Over op:
Legger 1613/7: Eigendom van Gerrit Stegeman en echtgenote Willemina Jagers, landbouwers te Diffelen (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 15, nr. 2746). Zij waren op 24 april 1852 getrouwd te Heemse en een dag later in de kerk aldaar. Huisnr. F-13. Huis, erf, schuur en stookhut. 

Notaris J.G. Troost verleed op 10 november 1877 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Stegeman. Deze verklaarde 3100 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Geertje Scholten, weduwe van Jan Hendrik Holman, en aan landbouwer Derk Blinken, beiden wonende te Wilsum. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn onroerende goederen, waaronder sectie I-225 te Diffelen (aktenr. 837).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1903 successie. Over op:
Legger 6207/7: Eigendom van Hendrik Jan Stegeman en echtgenote Zwaantje Brink enerzijds, en Hendrikjen (Dirkjen) Stegeman en echtgenoot Gerrit Jan Wemekamp anderzijds. In 1906 boedelscheiding. Over op:
Legger 5858/11: Eigendom van Hendrik Jan Stegeman en echtgenote Zwaantje Brink. Zij waren op 3 september 1897 getrouwd in Heemse. In 1921 vereniging van percelen en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1921.

Legger 5858/46: Nieuwe sectie I-1611 op de Groote Esch. Huis en bouwland. In 1930 stichting. Over op:
Legger 5858/51: Huis, schuren en bouwland. In 1931 stichting. Over op:
Legger 5858/52: Eigendom van Zwaantje Brink, weduwe van Hendrik Jan Stegeman (voor 4/7e deel) en haar kinderen Hendrik, Gerrit Willem, Jennigje, Willemina en Hendrikje Stegeman en Hendrik Jan Reefhuis (allen voor 1/14e deel). In 1941 vereniging van percelen en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941.

Legger 5858/58: Nieuwe sectie I-1893. In 1942 verbouw. Over op:
Legger 5858/59: In 1945 boedelscheiding. Over op:
Legger 11481/28: Eigendom van Hendrik Stegeman (geb. 28-03-1901) en van Gerrit Willem Stegeman (geb. 22-12-1903). In 1956 verkoop. Over op:
Legger 11481/31: In 1957 stichting. Over op:
Legger 11481/32: In 1962 stichting. Over op:
Legger 11481/33: In 1968 verkoop gedeelte. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie I-2041).

Legger 11481/35: Nieuwe sectie I-2041. Huis, schuren en erf. Het adres Diffelen F-19 wijzigde in 1971 in Grote Esweg 24. In 1981 verklaring erfrecht. Over op:
Legger 22178/16: Sectie I-2041. Huis, schuren en erf aan de Grote Esweg 24. Eigendom van landbouwer W. Oordt. Vruchtgebruiker: Willemina Stegeman. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-367).

Legger 22178/22: Nieuwe sectie AE-367. Huis, schuur, erf en grasland aan de Grote Esweg 24. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 23408/1: Eigendom van timmerman G. Bartels.