In 1920 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan Hermannus Bollemaat en echtgenote Hermina Hofsink voor het bouwen van een nieuwe boerderij.

Kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie I-886).

Legger 6776/46: Sectie I-886. Huis en bouwland. In 1924 sloping en stichting. Over op:
Legger 6776/49: Sectie I-886. Huis, schuur, kookhuis en bouwland te Diffelen F-27. In 1944 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 11411/16: Eigendom van landbouwer Hermannus Bollemaat en echtgenote Hermina Hofsink (voor 3/4e) en van zoon Jan Hendrik Bollemaat (voor 1/4e). In 1948 boedelscheiding. Over op:
Legger 11794/14: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Bollemaat en echtgenote Alberdina Jurjens.

In april 1950 wijzigde het adres Diffelen F-27 in Diffelen F-30.

In 1963 stichting zomerhuis en in 1964 verbouw. Over op:
Legger 11794/31: Sectie I-886. Huis, schuren, erf, zomerhuis en weiland. In 1965 boedelscheiding. Over op:
Legger 14383/27: Eigendom van landbouwer H.Z. Bollemaat. In 1968 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie I-2073).

Legger 14383/33: Sectie I-2073. Huis, schuren, erf, zomerhuis, bouw- en weiland en zand. In 1969 verbouw en in 1970 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1970 (sectie I-2127).

Legger 14383/35: Nieuwe sectie I-2127. Huis, stal, zomerhuis, bouwland, weiland en weg.

Per 18 oktober 1971 wijzigde het adres Diffelen F-30 in Grote Esweg 6.

In 1977 stichting. Over op:
Legger 14383/36: Sectie I-2127. Huis, stal, zomerhuis, bouwland, weiland en weg. In 1981 ingebracht in ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1977 (Sectie AE-420).

Legger 14383/38: Nieuwe sectie AE-420. Boerderij, schuren, zomerhuisje, bos, erf, tuin en bouwland aan de Grote Esweg 6. In 1985 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 14383/43: Nieuwe sectie AE-812. Huis, schuur, erf, bos, weiland en zomerhuisjes. In 1987 ingebracht in maatschap.

Kadastrale hulpkaart, anno 1999 (sectie AE-1085).
Kadastrale hulpkaart, anno 2005 (sectie AE-1242).