Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het Veldman, gelegen op de zgn. Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Derk Veltman. De boerderij staat dan op legger 369 als sectie I-381. Derk Jansen (Veldman) en Fennechien Alberts (van den Marsch) waren op 14 mei 1804 getrouwd in Heemse. Tussen 1807 en 1821 kregen ze zes kinderen, alle in Diffelen.

Legger 369/7: Sectie I-381. Huis en erf. Later eigendom van dochter Willemina Veldman en echtgenoot Derk Jan Schutte. Zij waren op 25 september 1841 getrouwd te Heemse. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 3034/7: Eigendom van Derk Schutte en mede-eigenaresse (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 230, nr. 83). Derk was op 20 september 1872 te Heemse getrouwd met Dina Warmink. Huisnr. F-26. Huis, erf, schuur, varkenshok en schaapskooi. Op 2 december 1874 brandde de boerderij af.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 5 december 1874.

In 1876 en 1879 herbouw na brand. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1879.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie I-1172).

Legger 3034/9: Nieuwe sectie I-1172. Huis. Huisnr. F-26.

Notaris Gerard de Meyier verleed op 11 juni 1880 een hypotheekakte op verzoek van Derk Jan en Derk Schutte, landbouwers te Diffelen. Derk Jan Schutte verklaarde dat door hem bij onderhandse akte d.d. 26 mei 1870 aan nu wijlen Hendrikus Meijerink, in leven smid te stad Hardenberg, 2000 gulden schuld is beleden, vanwege door hem geleend geld. De schuldvordering was door het overlijden van Meijerink bij testamentaire dispositie overgegaan op diens erfgename mej. Hendrina Albertha Koldewai, echtgenote van Gerrit Wiegmink te stad Hardenberg. Vervolgens had Schutte van genoemde mw. Wiegmink-Koldewai nog eens 500 gulden geleend. Daarom verklaarden de comparanten tot waarborg voor bedoelde geldlening aan de schuldeisers een recht van hypotheek ad 2500 gulden te vestigen op onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie I-1172 (aktenr. 284).

In 1882 verval vrijdom. Over op:
Legger 3034/26: In 1902 verkoop. Over op:
Legger 2132/80: Eigendom van kastelein Gerrit Kampman te Heemse (zie register van overschrijving hypotheken, deel 469, nr. 12). In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6138/12: Eigendom van Willem Kampherbeek en echtgenote Johanna Egberdina Altena, landbouwers te Diffelen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 477, nr. 69). Zij waren op 20 mei 1880 getrouwd in Gramsbergen. Huisnr. F-26. In 1914 verkoop. Over op:
Legger 7454/14: Eigendom van Frederik Heersmink en echtgenote Hendrikje Kampherbeek (dochter van Willem en Johanna Egberdina Kampherbeek) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 584, nr. 58). Zij trouwden op 15 mei 1914 te Heemse. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 7869/9: Eigendom van Hendrik Jan Kamphuis (zie register van overschrijving hypotheken, deel 610, nr. 89). Hij trouwde op 16 november 1917 te Heemse met Alberdina Hakkers. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 7908/9: Eigendom van Hendrik Aufderhaar (zie register van overschrijving hypotheken, deel 613, nr. 108). Vruchtgebruik lag bij Geesje Engbers, weduwe van Jan Willem Kamphuis. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 8154/9: Eigendom van Hindrik Warmer en echtgenote Truida Reurik, landbouwers te Diffelen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 634, nr. 32). Zij waren afkomstig uit ’t Duitse Arkel/Hoogstede. In 1926 verkoop.

Het Salland’s Volksblad van 5 maart 1926 bevat deze advertentie:
Boerenplaatsje Diffelen. Notaris Zwamborn is voornemens maandag 8 maart in café Kampman te Heemse in te zetten het boerenplaatsje van den heer H. Warmer te Diffelen, bestaande uit huis en erf met bouw- en grasland.

Over op:
Legger 9106/11: Eigendom van notarisklerk Jan Hendrik Pullen te stad Hardenberg (zie register van overschrijving hypotheken, deel 717, nr. 93).

De krant ‘De Vechtstreek’ schreef op 25 januari 1930: 
Diffelen. Een schadepost. Bij den landbouwer Warmer alhier zijn twee koeien ziek geworden, waarvan er een stierf en een ander voor f. 30 verkocht moest worden. Hoogstwaarschijnlijk kan men hier van vergiftiging spreken. Warmer had nl. bij den schilder Vasse een vat gekocht waarvan hij meende dat het lijnolie had bevat, terwijl er in werkelijkheid vernis in was geweest. Dit vat had hij door midden gezaagd, om het als voedertobbe te doen dienen. Aan den raad, de ton uit te laten branden, had hij geen gevolg gegeven. De dieren waren niet verzekerd. Een schadepost van plm. f. 500.

In 1941 verkoop. Over op:
Legger 11148/9: Eigendom van Jan Warmer (zoon van Hindrik en Truida Warmer), landbouwer te Diffelen. In 1956 sloping en herbouw. Over op:
Legger 11148/16: Huis en schuur. In 1959 gedeeltelijke vernieuwing en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie I-1974).

Legger 11148/18: Nieuwe sectie I-1974. Huis, schuren en erf aan de Grote Esweg 6a.

Kadastrale hulpkaart, anno 1973 (sectie I-1974).
Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-419).

Legger 22871/8: Nieuwe sectie AE-419. Huis, schuur, erf en pad aan de Grote Esweg 6a. Eigendom van K. Warmer en echtgenoot H. Ligtenberg.