In het archief van de Staten van Overijssel (toegang 0003.1, inv.nr. 3021) wordt een brief bewaard, gericht aan Gedeputeerde Staten, anno 1762:
Geeft met behoorlijke eerbied te kennen William Lodewijk Turnbull, hoe dat den suppliant op den 20sten januarij laastleden van deze provintie aangekogt hebbende de erven Woldrink nu genaamt Monnikemeijer in Lutten, Hilferdinck in Diffele, beijde in ’t Carspel Hardenberg, en Essink of den Pas in Haarle onder Hellendoorn, daarvoor belooft heeft te zullen betaalen gezamentlijk een somma van 18.100 guldens, in twee egaale termijnen, ijder ad 9050 guldens enz. enz.

Schout J.G. Pruim registreerde op 27 april 1797 een hypotheekakte op verzoek van Jan Hilverdink en echtgenote Lubbegien Jansen. Zij verklaarden 425 guldens schuldig te zijn aan Hendrik Nijman en vrouw Jennegien Hamberg te stad Hardenberg. Als onderpand voor het verschuldigde bedrag en de daarover te betalen rente stelden ze hun eigendommelijk woonhuis, grond en wheere, den daarbij gelegenen goorden en het zoogenaamde Nienenstukke, te zaamen kennelijk staande en gelegen alhier te Diffelen en dan nog een vierde van eene volle whaare in de Markte van Diffelen.

Jan Hilverdink en Lubbegien Jansen Eshuis waren in 1785 getrouwd te Heemse. Beiden waren afkomstig uit Diffelen. Lubbigjen overleed rond 1803, waarna Jan op 10 februari 1805 te Heemse hertrouwde met Hendrikjen Slot uit Bergentheim.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Hilverink of Hilberink, gelegen op den Grooten Esch, vermeld als eigendom van zoon Jan Hilberink (of Hilverdink) en echtgenote Berendina Schutte. Zij waren op 4 juli 1818 getrouwd te Hardenberg. Het erf werd in 1832 geregistreerd op legger 151 als sectie I-236. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 151/5: Sectie I-236. Huis en erf. In 1850 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 503/12: Eigendom van Jan Hilberink. In 1859 publieke verkoop. Over op:
Legger 1679/2: Eigendom van Gerrit Meulman, landbouwer te Diffelen (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 16, nr. 805). Hij was een ongetrouwde zoon van Willem Meulman en Gerridina Vrielink, landbouwers op ’t erve Broens aldaar. In 1866 verkoop. Over op:
Legger 2559/19: Eigendom van Reinder Meulman, landbouwer te Diffelen (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 200, nr. 56). Hij was de oudere broer van Gerrit Meulman. In 1866 afbraak. Over op:
Legger 2559/42: Nieuwe sectie I-971. Tuingrond. In 1881 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880. Nieuwe sectie I-1309.
Kadastrale hulpkaart, anno 1881.

Legger 4203/1: Nieuwe sectie I-1309. Huis, schuur en erf. Eigendom van Reinder Meulman en Egberdina van den Poll. Zij waren op 4 juli 1856 getrouwd te Heemse. In 1904 boedelscheiding. Over op:
Legger 6241/1: Eigendom van Reinder Egbert Nijhuis (zoon van Gerrit Jan Nijhuis en Janna Meulman) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 484, nr. 85). In 1920 sloop en stichting. Over op:
Legger 6241/2: Na het overlijden van Reinder Egbert Nijhuis (in 1932) vererfde ’t op zijn zusje Janna Gerritdina Nijhuis en echtgenoot Gerrit Veurink. Zij waren op 17 oktober 1913 getrouwd in Heemse. In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 13806/1: Eigendom van Jennigje Veurink (geb. 19-07-1914) en echtgenoot Gerrit Jan Reints. In 1968 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie I-2027).

Legger 13804/27: Eigendom van Jennigje Veurink en Gerrit Jan Reints. Nieuwe sectie I-2027. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1975 stichting. Over op:
Legger 13804/30: In 1976 splitsing. Over op:
Legger 13804/31: In 1978 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 12 juli 1978 (sectie I-2224).

Legger 17659/2: Nieuwe sectie I-2224. Eigendom van H.W. Hoes te Haarlem. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 21753/1: Eigendom van J.C.M. van de Nes en M.L.G. Hoes aan de Kleine Esweg 2. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22527/1: Sectie I-2224. Huis, schuren en erf aan de Kleine Esweg 2. Eigendom van leraar J.T. Jansen en echtgenote J.C. Post. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-368).

Legger 22527/2: Nieuwe sectie AE-368. Huis, schuur, tuin, erf en grasland aan de Kleine Esweg 2. Eigendom van leraar J.T. Jansen en echtgenote J.C. Post.