Jan Braakman en Geesje Klokkert bij hun boerderijtje aan de huidige Rheezerweg (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de katerstede, gelegen op den Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Hendrik Heijink, weduwnaar van Hermina Uilenkamp. Het werd geregistreerd op legger 139 als sectie I-249 en kreeg op de kaart de bijzondere naam Harmeleus mee. Deze naam zien we verder nergens in de archieven terug. De enige verklaring voor de naam die we konden vinden is de link die de familie Heijink van oudsher had met Oudleusen.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Aeyelts Averink te Hardenberg verleed op 10 september 1842 een obligatie met hypotheek op verzoek van landbouwer Hendrik Heijink en diens zoon Jan. Zij verklaarden 180 gulden schuldig te zijn aan zaakwaarnemer Berend Nijzink te Heemse. Als onderpand verbonden ze o.a. hun huis en erf op sectie I-249 te Diffelen (aktenr. 81).

In het notarieel archief (aktenr. 1699) wordt de akte bewaard, gedateerd 28 december 1850, waarin de katerstede het Leuverink (Leuvelink), bekend als sectie I-249 te Diffelen bij opbod werd verkocht in opdracht van Jan Heijink, Hendrikje Heijink, Egbert Kruimer, Hendrikje Hoekman, Hendrik Heijink etc. De goederen werden gegund aan de hoogste bieder, namelijk Jan Snel uit Bergentheim. Hij had ze gekocht in opdracht van Hendrik Klinge, op dat moment landbouwer in Loozen. Hendrik Klinge was geboren op 2 februari 1811 in Radewijk op het oude erve Klinge. Hij was op 25 januari 1844 te Heemse getrouwd met Johanna Snel uit Bergentheim. Het echtpaar vestigde zich aanvankelijk in Radewijk en verhuisde via Loozen naar Diffelen. 

Legger 971/3: Sectie I-249. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Klinge en echtgenote Johanna Snel, landbouwers te Loozen (zie algemeen register hypotheken, deel 81, nr. 17). Johanna Klinge-Snel overleed op 31 januari 1853 en haar man Hendrik Klinge overleed op 30 november 1857, beiden in Diffelen. Daarna verviel ’t huis aan zoon Wilhelmus Snel en dochter Hermina Snel. Zij trouwde op 30 april 1869 te Heemse met Jan Kampman uit Sibculo. Huisnr. F-6 en F-7. In 1878 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 3805/1: Sectie I-249. Huisnr. F-6 en F-7. Eigendom van Jan Kampman, landbouwer te Diffelen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 282, nr. 40). In 1911 verkoop. Over op:
Legger 7050/1: Sectie I-249. Huisnr. F-6 en F-7. Huis en erf. Eigendom van Willem Hendrik Endeman, koopman te Beerzerveld (zie register van overschrijving hypotheken, deel 551, nr. 116). In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7395/1: Sectie I-249. Huisnr. F-6 en F-7. Huis en erf. Eigendom van Berend Jan Klokkert en echtgenote Aaltien Nies (en consorten) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 579, nr. 99). Zij waren op 22 september 1885 getrouwd in Uelsen. Berend Jan was geboren in Echteler bij Emlichheim. Aaltien kwam uit Zwolle. Voor hun huwelijk hadden ze drie kinderen gekregen in Radewijk van wie er eentje levenloos geboren was. Geesje was in 1882 geboren en Hendrik in 1883. In 1913 redreskaart. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 7395/8: Nieuwe sectie I-1544. Huis en bouwland op de Grote Esch. In 1914 vernieuwing en bijbouw. Over op:
Legger 7395/9: In 1939/1940 verbouw woonhuis. Over op:
Legger 7395/11: In 1941 successie. Over op:
Legger 7349/54: Eigendom van Geesje Klokkert en echtgenoot Jan Braakman. Zij waren op 22 september 1905 getrouwd te Heemse. Huis en bouwland. In 1954 verkoop en boedelscheiding. Over op:
Legger 12546/27: Eigendom van Hendrik Jan Braakman en echtgenote Jennigje Bouwhuis (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1000, nr. 64). Zij waren op 28 juni 1951 getrouwd in Heemse. In 1957 bouw varkensschuur. Over op:
Legger 12546/32: Huis, schuren, bouwland. In 1971 verkoop enz. Over op:
Legger 12546/42: Nieuwe sectie I-2157. Huis en erf. In 1971 verbouw boerderij. Over op:
Legger 12546/44: Huis, schuur, erf. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-372)

Legger 12546/45: Nieuwe sectie E-372. Huis, schuur, erf en tuin aan de Rheezerweg 125. In 1982 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 22964/2: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Braakman (geb. 26-03-1919).

‘De Klinge’ is de huisnaam die prijkt op de voorgevel van de woning aan de huidige Rheezerweg 125 in Diffelen. Het verwijst naar de oude eigenaren die afkomstig waren van ’t erve Klinge in Radewijk.