In het Statenarchief (toegang 0003.1, inv.nr. 3021) wordt deze taxatiestaat bewaard, opgesteld door schout Aernolt Voltelen en Jan Fredericks d’Olde, betreffende het erve Nijenhuis in de boerschap Diffele. Het erve behoorde onder het rentambt van Sibculo en Albergen. Uit de inventarisatie blijkt dat de bijbehorende landerijen prachtige veldnamen droegen als het Molenstuk, het Flak, het Kruissenblik, den Maelsakker, het Borgstuk, den Holsebrink en het Holsstuk.

Taxatie van ’t Nijenhuis, anno 1719.

Berent Scholten uit Rheeze ging op 15 april 1785 te Heemse in ondertrouw met weduwe Swaantjen Nijmeijers.

Ondertrouw Heemse

Op 8 september 1815 werd door notaris Antoni van Riemsdijk een onderhandse akte van minnelijke boedelscheiding geregistreerd. Daaruit blijkt o.a. dat Berent Scholten de naam Nijhuis heeft aangenomen en weduwnaar is van Swaantjen Roelofs, maar ook dat hij de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn overleden vrouw had geadopteerd en aangenomen als waren het zijn eigen kinderen. Tot de gezamenlijk bezeten boedel behoorde op dat moment het erfjen het Nijhuis, staande en gelegen onder nr. 13 in de buurtschap Diffelen. Het erf ging over in handen van Gerrit Nijhuis, de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Swaantjen Roelofs met Gerrit Gerrits Stegeman.

Deze Gerrit Nijhuis zou enkele weken later, op 22 september 1815, trouwen met Jannigjen Wijnholt uit Bergentheim. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, maar Gerrit Nijhuis overleed al op jonge leeftijd. Hij was slechts 45 jaar oud toen hij op 2 april 1822 stierf in huisnr. 13 te Diffelen. 

Notaris Antoni van Riemsdijk verscheen op 4 juli 1823 op het erfjen het Nijhuis, numero 13, te Diffelen. Hij deed dat op verzoek van Jennigjen Wijnholt, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Gerrit Nijhuis, wonende op het erfjen het Nijhuis. Ze vroeg de notaris om een boedelinventarisatie te houden voor haarzelf en voor haar minderjarige kinderen Berend Nijhuis, Gerrit Nijhuis en Gerritdiena Nijhuis. De inventarisatie werd ook gehouden op verzoek van Albert Nijhuis, landbouwer, insgelijks wonende op het Nijhuis. Albert was de jongere broer van Gerrit. Hij zou op 17 juli 1823 trouwen met zijn schoonzus, weduwe Jennigjen Nijhuis-Wijnholt. Tot de geïnventariseerde onroerende goederen behoorde het erfjen het Nijhuis, bestaande uit deszelfs behuizinge, schuur en schapeschot en landerijen als het Holtstukjen, de Koelkop, de Blikakker, de Hondebrink, het Mulderstuk, het Vlakkestuk, het Kruiseblik, het Bonendeeltjen, het Heidentjen, den Kamp op de Rolle, de Landstuven op de Meermaat, het Bonensteentjen, de Bolle en een half whaardeel in de onverdeelde velden en veenen der markte Diffelen (aktenr. 313, scan 120)., 

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als ‘Stegeman’, eigendom van Berent Nijhuis (geboren Scholten). De boerderij was geregistreerd op legger 248 als sectie I-234. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 248/5: Sectie I-234. Huis en erf. Eigendom van Berend Nijhuis. Hij trouwde op 14 november 1845 te Heemse met Fennigjen Hulzebosch. 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

De volgende eigenaren waren zoon Gerrit Jan Nijhuis en echtgenote Janna Meulman. Zij waren op 3 augustus 1883 te Heemse getrouwd. Janna overleed echter ’t jaar erop op slechts 27-jarige leeftijd. Gerrit Jan hertrouwde vervolgens op 2 mei 1890 te Heemse met Jennigjen Gerrits uit Heemse. Huisnr. F-9. Huis, erf met schuur. In 1887 boedelscheiding. Over op:
Legger 4585/23: Eigendom van broer Hendrik Jan Nijhuis en echtgenote Janna Plas (zie register van overschrijving hypotheken, deel 352, nr 39). Zij waren op 21 mei 1885 getrouwd te Heemse. In 1913 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 4585/126: Nieuwe sectie I-1551. Eigendom van Janna Plas, weduwe van Hendrik Jan Nijhuis en consorten. Huis, kookhuis, schuren en tuin. In 1914 vernieuwd. Over op:
Legger 4585/130: In 1919 boedelscheiding. Over op:
Legger 8101/4: Eigendom van zwager Jan Nijhuis en echtgenote Berendina Plas (zie register van overschrijving hypotheken, deel 627, nr. 95). Zij waren op 23 juli 1886 getrouwd te Heemse. In 1923 vernieuwd. Over op:
Legger 8101/5: In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 8101/11: In 1937/1938 bouw stookhok met varkenshokken. Over op:
Legger 8101/12: Huis, schuren en tuin. In 1939 successie. Over op:
Legger 10914/7: Eigendom van Jan Nijhuis Jansz. (geb. 02-10-1888) en echtgenote Martina Nijman. Zij waren op 8 juni 1923 getrouwd te Heemse. In 1961 verbouw woning. Over op:
Legger 10914/10: In 1968 sloping enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 10914/11: Nieuwe sectie I-2026. Huis, schuur en bouwland. In 1972 stichting. Over op:
Legger 10914/12: In 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 16835/42: Eigendom van Jan Berend Nijhuis (geb. 13-04-1932) aan de Rheezerweg 127. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, januari 1977 (sectie AE-369).

Legger 16835/47: Nieuwe sectie AE-369. Huis, schuur, erf en grasland aan de Rheezerweg 127. Het Stegeman staat nu al jarenlang bekend als Aspergeboerderij Het Nijenhuis.