Fragment van oorspronkelijke kadastrale minuutkaart, anno 1832 (sectie I-140).

Legger 76/62: Sectie I-140. School op den Lutken Esch te Diffelen. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg. Bij nadere overschrijving over op:

In 1835 is door aannemer van publieke werken B. Venebrugge Czn een nieuwe school gebouwd voor f. 560,- met de afmetingen: lengte 6.434 el, breedte 5.651 en hoogte 3.345.

Legger 432/1: Sectie I-140. School. Eigendom van de markte van Diffelen. In 1866 bij nadere overschrijving over op:

Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1866 (sectie I-964).

Legger 76/95: Nieuwe sectie I-964.Tuin.

Bij raadsbesluit van 3 november 1876 werd de school te Diffelen opgeheven en samengevoegd met die van Rheeze.

Notaris Gerard de Meyier te Heemse begon op woensdag 24 maart 1880 met de openbare verkoop van het oude schoolgebouw voor afbraak. Hij deed dat op verzoek van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg, na het raadsbesluit van 4 maart, goedgekeurd door GS op 11 maart. De veiling ging bij opbod. De afbraak moest voor 1 juni 1880 afgevoerd zijn. Landbouwer Reinder Meulman te Diffelen bleek de hoogste bieder met een bod van 123 gulden (aktenr. 238).