Albert Hilberink ging op 31 maart 1777 te Heemse in ondertrouw met Catharina Maria Dannenbroek, afkomstig uit Tecklenburg. Samen kregen ze drie kinderen, van wie er eentje op heel jonge leeftijd overleed. Rond 1786 overleed Catharina Maria, waarna Albert op 5 mei 1787 te Heemse hertrouwde met Fennigjen Ellen uit Scheerhorn bij Emlichheim. Uit dit tweede huwelijk werden twee kinderen geboren, maar ook Fennigjen overleed op jonge leeftijd. Ze stierf in 1793. Het jaar erop, op 30 maart, hertrouwde Albert voor de derde keer. Zijn bruid was Marrigjen Hendriks, afkomstig uit Lemele.

Op 28 oktober 1797 registreerde schout J.G. Pruim een akte op verzoek van Albert Hilverdink en huisvrouw Merregien Hendriks te Diffelen. Zij verklaarden 400 carolyguldens schuldig te zijn aan Hendrik Geertman en Geertruid Lucassen op ’t Heemserveen. Tot onderpand stelden ze hun comparanten eigendommelijke woonhuis en goorden, het zogenaamde Ganzestukjen, het zoogenaamde Heidentje, het zoogenaamde Nijeland en ’t aardappelenland, tezamen groot ongeveer elf schepel zaaijland, en kenlijk staande en gelegen te Diffelen.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Visschers, gelegen op den Grooten Esch, vermeld als eigendom van landbouwer Albert Hilberink en echtgenote Marregien Hendriks. De boerderij staat op legger 148 als sectie I-223.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 148/3: Sectie I-223. Huis en erf.

Op 1 februari 1843 begon notaris Averink te Hardenberg met de eerste inzate van de openbare veiling van de katerstede het Visschers. Hij deed dat op verzoek van landbouwer Berend Hilberink, diens moeder Marrigjen Hilberink-Hendriks en overige erfgenamen van Albert Hilberink. Een week later vond de definitieve veiling plaats. Het hoogste bod werd uitgebracht door Gerrit Jan Warmink, maar de verkopers besloten de koop niet te gunnen (aktenr. 7 en 9).

Anderhalve maand later, op 16 maart, werd de katerstede vervolgens onderhands voor 850 gulden verkocht aan landbouwer Derk Veurink (aktenr. 21).

Legger 710/2: Eigendom van Derk Veurink en Jennigjen Pullen. Zij waren op 14 april 1839 getrouwd te Heemse en hadden de eerste jaren van hun huwelijk in Rheeze gewoond. Daar ook waren de oudste zoons geboren (Jan in 1840 en Hendrik in 1841). Op 2 september 1843 werd hun derde zoon geboren, en wel op ’t Visschers in Diffelen. Huisnr. F-16. In 1886 boedelscheiding. Over op:
Legger 4592/7: Eigendom van zoon Jan Veurink en echtgenote Egberdina Hofsink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 344, nr. 54). Zij waren op 8 juli 1881 getrouwd te Heemse. Jan was voordien getrouwd geweest met Zwaantjen Welink, maar zij was al op 32-jarige leeftijd overleden. In 1902 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1902.

Legger 4592/60: Nieuwe sectie I-1338. Huis, schuur en erf. In 1913 boedelscheiding. Over op:
Legger 7344/46: Eigendom van dochter Jennigje Veurink en echtgenoot Willem Kremer (zie register van overschrijving hypotheken, deel 574, nr. 143). Zij waren op 28 mei 1897 getrouwd te Heemse. In 1920 sloop en stichting. Over op:
Legger 7344/50: In 1921 herbouw en vereniging van percelen. Over op:
Legger 8573/1: Eigendom van Egberdina Hofsink, weduwe van Jan Veurink Derksz., en van Willem Kremer.

Kadastrale hulpkaart, anno 1921.

Nieuwe sectie I-1610. Huis, schuur en weiland. In 1927 successie. Over op:
Legger 5981/43: Eigendom van Willem Kremer en Jennigje Veurink. In 1931 bijbouw. Over op:
Legger 5981/46: Huis, schuur en weiland. In 1939 verkoop. Over op:
Legger 8830/37: Eigendom van Jan Kremer en echtgenote Aaltje Hekman. Zij waren op 19 mei 1922 getrouwd te Heemse. In 1945 gedeeltelijke verwoesting en herbouw.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1948.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1949.

Over op:
Legger 8830/47: In 1952 ruiling en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1951.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951.

Legger 8830/55: Nieuwe sectie I-1946. Huis en erf. In 1952 sloping. Over op:
Legger 8830/56: Erf. In 1963 verkoop. Over op:
Legger 13949/35: Eigendom van Gerrit Kremer (geb. 20-05-1927). Later sectie I-2042.

Kadastrale hulpkaart, anno 1968.