Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 164 als sectie A-154 (huis en erf), eigendom van landbouwer Evert Tiebert te Gramsbergen.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-154).

Legger 164/1: Sectie A-154. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Evert Tiebert te Gramsbergen. Belastbaar in 1832. Over op:
Legger 174/4: Eigendom van landbouwer Roelof Vasse en echtgenote Elisabeth Wevers. Zij waren op 1 augustus 1806 getrouwd in Hardenberg. Roelof overleed op 13 december 1841 in huisnr. 63 in de Voorstraat.

Notaris Jan Aeyelts Averink te Hardenberg verleed op 11 april 1842 een akte van hypotheek en borgtocht op verzoek van Elisabeth Wevers, weduwe van wijlen Roelof Vasse in de Stad Hardenberg. Zij had een schuld bij het bestuur van de Registratie en Successie der Nederlanden. Als onderpand stelde ze: de halfscheid van een woonhuis en wheere, gequoteerd nr. 63, staande in de Voorstraat tussen de huizen van Roelof Westerman en van Jannes van Loo, kadastraal bekend sectie A nr. 154, huis en erf (inv.nr. 1993, aktenr. 46).

Legger 613/2: Eigendom van kerkelijk ontvanger Gerrit Jan Meilink en mede-eigenaren te Stad Hardenberg. Huisnr. A-112.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1881 (sectie A-154).

In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 1287/4: Eigendom van kerkelijk ontvanger Gerrit Jan Meilink. In 1900 verkoop. Over op:
Legger 1584/4: Eigendom van Bernharda Gezina Bohlin, weduwe van Jan Frederik Heetderks van Munster. Zij was het jaar ervoor haar man verloren. Met haar echtgenoot, logementhouder Jan Frederik Heetderks van Munster, had ze zo’n tien jaar het hotel Van Munster gerund. Het echtpaar bleef echter kinderloos. Huisnr. A-112.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, uitgegeven door de weduwe F. Goris-Lugtenaar, anno 1907.
Het tweede huis rechts (gevel volledig zichtbaar) is het woonhuis van tante Bernarda Heetderks van Munster-Bohlin.

In 1923 verkoop.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.
Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.

Legger 2371/1: Eigendom van groentehandelaar Frederik Meijer. Hij vestigde er zijn Eerste Hardenberger Groenten- en Fruithuis. In 1926 inwendig vertimmerd. Over op:
Legger 2371/2: In 1931 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart anno 1932 (sectie A-154).

Legger 2371/3: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 3396/1: Sectie A-154. Huis, schuur en erf. Eigendom van Mattha Meijer (geb. 06-01-1915). In 1955 vestigde A. Barnard er zijn uurwerk- en juwelierszaak. De heer Barnard was op 19 januari 1953 begonnen met zijn activiteiten aan de Wilhelminastraat. Na het vertrek van de fam. Barnard in december 1960 naar het Oosteinde, werd het pand gebruikt door de firma Pragt, lederwaren. In 1965 verkoop klein deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3819).

Legger 3396/2: Nieuwe sectie A-3819. Huis, schuur en erf aan de Voorstraat. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 3878/1: Eigendom van winkelier Nicolaas Pragt (geb. 19-08-1923) aan de Voorstraat 26. In 1966 verbouw. Over op:
Legger 3878/2: In 1970 verbouw. Over op:
Legger 3878/3: In 1978 verbouw. Over op:
Legger 3878/4: Sectie A-3819. Winkelhuis en erf.

Op 14 april 1984 opende Sporthuis Ter Beek hier zijn zaak. Daarna opende op 19 december 1985 de heer W. Kloppenburg zijn Videotheek Willem. Vanaf 5 maart 1998 was er korte tijd onder de naam Mondriaan een zaak voor woondecoratie, cadeau-artikelen en bijoux gevestigd, die op 10 november 1999 plaats gemaakt had voor Call Service, specialist op Telecomgebied. Op 27 juli 2002 opende hier Street One, de winkel voor damesmode. Nadat deze was verhuisd naar de nieuwe markt (in 2008), breidde buurman Mayday zijn activiteiten uit in dit pand, met een afdeling voor herenmode.