Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 10 als sectie A-225 ten name van landbouwer Willem Hendrik Boerrigter.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-225).

Legger 10: Sectie A-225. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Willem Hendrik Boerrigter. In 1845 over op:
Legger 294/1: Eigendom van winkelier Everhardus (Evert) van der Velde en echtgenote Geziena Breitenstein. Zij waren op 3 augustus 1843 getrouwd te Stad Hardenberg. Huisnr. A-126. In 1876 vereniging. Over op:
Legger 294/13: Nieuwe sectie A-1426. Huis en erf. Huisnr. A-126.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-1426).

Winkelier en wethouder Everhardus van der Velde overleed op 25 juni 1887, op 72-jarige leeftijd. Zijn eigendom ging door successie over op:
Legger 508/26: Eigendom van weduwe Geziena van der Velde-Breitenstein. In 1889 successie. Over op:
Legger 882/12: Eigendom van bakker en winkelier Karel Wijnoldus Hombrink en echtgenote Willemina Frederika van der Velde. Zij zijn op 20 september 1869 getrouwd te Stad Hardenberg.

In 1902 verkoop. Over op:
Legger 1963/1: Sectie A-1426. Huis en erf. Eigendom van koopman Albertus Antonie Oostenbrink te Heemse. Huisnr. A-126. In 1912 vernieuwing. Over op:
Legger 1963/3: In 1913 redres. Over op:
Legger 1963/5: Sectie A-1426. Huis en erf. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 2203/1: Sectie A-1426. Huis en erf. Eigendom van winkelier Derk Steenwijk. Huisnr. A-126. Steenwijk dreef zijn winkel onder de formule van Albino. In 1923 verbouw woon-/winkelhuis, huisnr. A-121. Over op:

Blauwdruk bij de bouwvergunning, anno 1923.

Het Salland’s Volksblad van 31 augustus 1923 schreef:
Hardenberg. Zaterdag a.s. hoopt de heer D. Steenwijk in de Voorstraat zijn nieuw verbouwden winkel te openen. Het pand is iets breeder geworden, zoodat er aan winkelruimte aanmerkelijk is gewonnen. De vloer is tevens opgehoogd, wat ook een heele verbetering is. Ook de opstand is veel verbeterd. Men ziet er o.a. aan de eene zijde (’t is een filiaal van de Albino-maatschappij zo men weet) de cadeaux, die men kan bekomen tegen inwisseling van de verstrekte bons.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.

Legger 2203/3: In 1924 ruiling, rectificatie, herbouw en bijbouw Voorstraat 121A. Over op legger 2203/4 en legger 2235/2.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1924.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2488).

Legger 2203/4: Nieuwe sectie A-2488. Huis en erf aan de Grootestraat. In 1933 verbouw woon-/winkelhuis (afbraak en nieuwbouw voorgevel). Over op:
Legger 2203/6: In 1938 verkoop. Over op:
Legger 2846/1: Sectie A-2488. Huis en erf. Eigendom van Lammechien Beuling, weduwe van Hendrik Kloots. Vruchtgebruik: zusje Janna Heildina Beuling. In 1949 successie. Over op:
Legger 2802/4: Eigendom van Geert Borgers (geb. 08-10-1898). In 1957 verkoop. Over op:
Legger 3482/1: Eigendom van kruidenier Johan Otter aan de Voorstraat 44.

Het Salland’s Volksblad van 9 augustus 1957 meldde:
Jo Otter opent zaak in de Voorstraat. De kruidenier Steenwijk heeft enige tijd geleden zijn zaak verkocht aan de heer Jo Otter. Blijkens een advertentie op pagina vier hoopt deze volgende week zijn bedrijf hier te openen, waaraan een feestelijk tintje gegeven zal worden. Voorstraat 44.

In 1958 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van het woon-/winkelhuis in opdracht van J. Otter.

De Toren, 16 november 1961.

In 1962 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts (erker op bovenverdieping) de A+O Zelfbedieningszaak van de heer J. Bloem (Voorstraat 44).
Deze kleurendia toont o.a. de A+O Levensmiddelenzaak aan de Voorstraat 44.

Legger 3675/1: Eigendom van de N.V. v/h Firma P. van Dijken te Assen. In 1968 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 3675/2: In 1969 verbouwing. Over op:
Legger 3675/3: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 3373/17: Eigendom van Wessel Rulof Zweers (geb. 05-10-1928), handelaar in rijwielen en ijzerwaren, gevestigd aan de Oude Bosch 10. Deze gebruikte het pand aan de Voorstraat als showroom voor zijn ijzerhandel.