Bij de aanvang van het kadaster (anno 1832) werd dit perceel geregistreerd op legger 144 als sectie A-7 ten name van Derk Santman.

Fragment van kadastraal minuutplan anno 1832 (sectie A-7).

Kadastrale geschiedenis:
Legger 144/1: Sectie A-7. Pakhuis en erf. Eigendom van kastelein Derk Santman Jzn. en echtgenote Jannigje Rustenberg. Zij waren op 26 juni 1785 getrouwd in Hardenberg. Derk is op 13 december 1831 overleden. In 1856 boedelscheiding. Over op:
Legger 424/1: Eigendom van landeigenaar Jan Santman Dzn. en echtgenote Egberdiena Santman. Zij zijn op 15 juli 1841 getrouwd te Stad Hardenberg.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie A-7).

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 1233/1: Eigendom van Gerrit Willem van Riemsdijk en echtgenote Hermanna Henderika Crull. Zij zijn op 24 mei 1844 getrouwd te Stad Hardenberg. Mede-eigenaar was de ongehuwde Hermanus Lambertus Crull. Broer en zus Crull waren kinderen van Gerrit Crull en Johanna Santman. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 1103/5: Eigendom van Dirk Eckhardt en echtgenote Hermance Helderman, eigenaren en bewoners van het aan de oostzijde gelegen belendende perceel. In 1894 sloop. Over op:
Legger 1103/6: Sectie A-7. Erf. In 1895 sloop. Over op:
Legger 1103/7: Sectie A-7. Tuin. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 1547/1: Eigendom van handelsagent Gerhard Willem Elinardo Frijling en echtgenote Johanna Hendrika Eckhardt. Zij zijn op 10 augustus 1899 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1900 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1900 (sectie A-7).

Legger 1547/2: Sectie A-7. Huis en erf. In 1900 stichting. Over op:
Legger 1547/3: Sectie A-7. Huis en erf. In 1902 redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1722).

Legger 1547/4: Nieuwe sectie A-1722. Huis en erf. In 1910 bijbouw. Over op:
Legger 1547/5: Sectie A-1722. Huis en erf. In 1910 bijbouw en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2209).

Legger 1547/6: Nieuwe sectie A-2209. Huis en tuin aan de Grootestraat. In 1913 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1913 (sectie A-2209).

Legger 1547/7: In 1926 inwendige vertimmering en vereniging. Over op:
Legger 1547/8: Sectie A-2209. Huis, garage en erf. In 1932 bijbouw en vereniging. Over op:
Legger 2660/1: Nieuwe sectie A-2659. Huis, garage en erf. Eigendom van Johanna Hendrika Eckhardt, weduwe van Gerhard Willem Elinardo Frijling en echtgenote van huisarts Hendrik Jan Kattenwinkel. Zij zijn in 1926 getrouwd. In 1932 redres. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1932 (sectie A-2659).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie A-2659).

Legger 2660/2: Sectie A-2659. Huis, garage en erf. In 1934 verkoop. Over op:
Legger 2728/1: Eigendom van medicinae doctorandus Johan Willem Brinkman.

Nieuwsblad van het Noorden, 4 augustus 1934.

In 1935 werd een autogarage gebouwd en vond vereniging van percelen plaats. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935 (sectie A-2757).

Legger 2728/2: Nieuwe sectie A-2757. Huis en erf aan de Grootestraat. In 1936 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936 (sectie A-2757).

Legger 2728/3: Huis, garage en erf. In 1936 verkoop.

De gemeenteraad van Stad Hardenberg verleende J.W. Brinkman op diens verzoek, wegens vertrek naar Amsterdam, met ingang van 1 januari 1937 eervol ontslag als gemeentearts. Als opvolger werd benoemd de heer J. Fraser, arts te Hardenberg. Deze had zich op 4 december 1936 laten inschrijven op ’t adres Voorstraat A-4 in Stad Hardenberg. Nog diezelfde maand, op 22 december, trouwde hij te Dordrecht met jonkvrouw Johanna Stoop.

Legger 2806/1: Eigendom van huisarts Jan Fraser. In 1946 werd de woning verkocht en vertrok ’t gezin Fraser naar Hengelo. Over op:
Legger 3084/1: Eigendom van huisarts Diederik Henderik Gerard Keuskamp en echtgenote Annemarie Onnen. Zij waren op 27 januari 1943 getrouwd te Amsterdam. In 1948 bouw koepeltje. Eind 1951 verkochten ze hun woning en betrokken een nieuwe aan de Stuwdijk 14. Over op:
Legger 2839/4: Huis, garage, erf en koepel. Eigendom van schoenmaker en winkelier Antoni Santman en echtgenote Manna Lamberink aan de Voorstraat 55. Zij waren op 22 augustus 1918 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1952 gedeeltelijke vernieuwing (het pand werd gerestaureerd en voor winkel geschikt gemaakt) en stichting. Over op:
Legger 2839/5: Huis, garage, werkplaats en erf. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie A-3794).

Legger 2839/6: Nieuwe sectie A-3794. Huis, garage, werkplaats en erf. In 1967 verkoop woon-/winkelhuis en verhuisd naar de Leeuwerikstraat 20. Over op:
Legger 3908a/1: Eigendom van schoenhandelaar Hendrik Jan Santman (geb. 09-02-1919) en echtgenote Pieternella Groen aan de Voorstraat 55. In 1969 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie A-3794).

Legger 3908a/2: Sectie A-3794. Huis, schuren en tuin. In 1981 vernieuwing legger. Over op:
Legger 4688/1: In 1983 verkoop en verhuisd naar de J.C.J. van Speykstraat 3. Over op:
Legger 4396/3: Eigendom van elektricien Wilhelmus Otterman, bewoner en eigenaar van het naastgelegen pand Voorstraat 53. Het pand werd gebruikt als onderkomen voor de kledingzaak Punt 55.

In 1994 werd de bestaande bebouwing vervangen door complete nieuwbouw onder de noemer Westerpoort. Het complex werd in 1996 in gebruik genomen, met de adressen Voorstraat 53, 55 en 57. Op nummer 55 opende Primafoon, de winkel van PTT Telecom, in april 2005 als telecomwinkel voortgezet door Tell Me.