In de Overijsselsche Courant van 19 augustus 1817 werd de openbare verkoop aangekondigd van o.a. het landgoed de Blankenhemert, met het herenhuis, de tuin, bouwhuis, koetshuis en stallingen, met de boerenerven het Alberts, het Hoveniers en het Olsmans te Heemserveen:

In de akte van de eerste veiling, gehouden op 9 september (aktenr. 231, scan 58 e.v.), in opdracht van de hoogwelgeboren gestrenge heer Willem Hendrik baron van Sytzama (lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Kollum), Johannes Galenus baron van Sytzama (militair commandant, wonende te Driesum) en van de hoogwelgeboren freule Wija Catharina van Sytzama (wonende te Kollum) en van de hoogwelgeboren vrouwe Anna van Sytzama, douairière baronesse van Harixma thoe Slooten (wonende te Holwerd) werd het Alberts als twee kavel onder de hamer gebracht. Het Alberts bestond uit het woonhuis en schapeschot, met de daarbij gehoorende en gevoegd wordende landerijen en gronden c.a., met een-achtste whaardeel in de marke van Heemse en Collendoorn. Het werd ingezet door Hendrikus Schrotenboer, landbouwer te Heemserveen, voor 1500 gulden, maar verhoogd door Jan Hermen Zweers Jasperszoon te stad Hardenberg tot 1600 gulden. Bij de definitieve veiling werd het Alberts voor 1920 gulden afgeslagen door Derk Santman Janszoon te stad Hardenberg.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 21 februari 1851 werd opnieuw een openbare verkoop aangekondigd van o.a. het erve Albers te Heemserveen.